Werk maken van zonnepanelen en isolatie na ratificatie klimaatakkoord

05-10-2016

Nederland moet meer werk maken van zonnepanelen, isolatie en meer milieumaatregelen, nu het Europarlement dinsdag instemde met het Klimaatakkoord van Parijs.

Annie Schreijer-Pierik, woordvoerder Milieu van CDA Europarlement, ziet grote kansen voor de Nederlandse duurzame ondernemers. “Denk aan getijdenenergie, aan zonnepanelen op gesaneerde asbestdaken, isolatie en bouw van energieneutrale woningen. ‘Parijs’ is geen bedreiging, maar een uitdaging!

Schreijer wijst op de Nederlandse boeren en tuinders: die behoren tot de sectoren met de minste CO2-uitstoot ter wereld. Zuivelcoöperatie FrieslandCampina investeert 150 miljoen om elektriciteit op te wekken uit mest. “Een prachtig initiatief. Onze Nederlandse producten en technologie helpen de opwarming van de aarde beperken.

Het CDA vindt het zeer terecht dat het Europees Parlement dinsdag instemde met het akkoord. “Europa moest aan zet blijven. Van allerlei kanten werd onterecht gesteld dat de EU te gecompliceerd zou werken om tijdig te ratificeren. We hebben bewezen dat de Europese Unie leidend is in het klimaatbeleid“, stelt Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik enthousiast.
Ik ben het eens met onze klimaat- en energiecommissaris Arias Cañete die vrijdag stelde dat de Europese instellingen alle critici hebben gelogenstraft. Het zijn juist afzonderlijke landen die nu nog moeten leveren.

Zeven EU-lidstaten hebben ‘Parijs’ ook nationaal al langs parlementaire weg geratificeerd. Maar net als ‘steenkoolnatie’ Polen heeft ook Nederland nog niet geratificeerd: Eerste en Tweede Kamer moeten het klimaatverdrag nog goedkeuren.

Voor het CDA in het Europees Parlement moet er echt een tandje bij in de Eerste en Tweede Kamer en de parlementen van andere lidstaten. We mogen niet wereldwijd en in de EU in ons hemd komen te staan“, waarschuwt Schreijer-Pierik.

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's