Schreijer-Pierik: tevreden met partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Gambia inzake duurzame visserij

18-12-2019

Deze partnerschapsovereenkomst zal de Europese visserij in Gambiaanse wateren strikt inkaderen, terwijl alle Gambiaanse capaciteiten worden versterkt voor een werkelijk duurzaam beheer van de visserij. “Ik ben blij met de ruime politieke steun voor deze visserijovereenkomst met Gambia in de visserijcommissie”, aldus CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik die namens de EVP-Fractie schaduwrapporteur voor deze overeenkomst is. “Het is weer een kleine mijlpaal in versteviging van de samenwerking tussen Europa en West-Afrika, dit keer via de visserij. Maar ook inzake internationale handel en de politieke contacten halen we de banden aan. Het protocol zal de Europese Unie en de Republiek Gambia in staat stellen nauwer samen te werken om een duurzaam visserijbeleid en verantwoorde exploitatie van de visbestanden in de Gambiaanse wateren te bevorderen.

Het nieuwe protocol van zes jaar zal EU-vaartuigen de mogelijkheid bieden om tot 3.300 ton tonijn en tonijn, evenals 750 ton heek per jaar in Gambiaanse wateren te vangen. In ruil daarvoor zal de EU een financiële bijdrage leveren van €550.000 euro per jaar. De helft ervan zal worden gebruikt om het duurzame beheer van de visbestanden en de ontwikkeling van de visserijsector in Gambia zelf te versterken. “De overeenkomst bevat samenwerkingsmaatregelen ter bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IUU) en een gedeelte over de “blauwe economie, met inbegrip van de aquacultuur, met speciale steun voor de kleinschalige visserijsector in het land”, licht Schreijer-Pierik toe.

Bovendien is dit protocol bedoeld om vangstmogelijkheden toe te kennen aan EU-vaartuigen (voornamelijk uit Spanje, Frankrijk en Griekenland) in Gambiaanse wateren, rekening houdend met de beschikbare wetenschappelijke beoordelingen, in het bijzonder die van het visserij Comité voor de oostelijke Centrale Atlantische Oceaan (CECAF), en in overeenstemming met het beste beschikbare wetenschappelijke advies en de aanbevelingen van de Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijn (ICCAT), binnen de grenzen van het beschikbare overschot. Annie Schreijer-Pierik is ingenomen dat het Parlement de sluiting van deze SFPA en het protocol vandaag heeft goedgekeurd, gezien het belang ervan voor zowel de Gambiaanse bevolking als de EU-vissersvloten die in de wateren van dat land opereren.

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's