Schreijer-Pierik: mes in ploegverboden grasland

26-03-2018

Boeren moeten bepaalde weilanden die zijn aangewezen als kwetsbaar blijvend grasland kunnen ploegen als dat vereist is voor vernieuwing van dit grasland en goed beheer. CDA-Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik heeft dat gezegd tegen de Europese Commissie tijdens overleg in het Europees Parlement.

Het zogenaamde scheurverbod maakt deel uit van de voorwaarden van Europese landbouwsubsidies waarin met betrekking tot de vergroening is bepaald dat het ecologisch meest kwetsbare blijvend grasland in Europese natuurgebieden moet worden beschermd door middel van een ploeg‐ en omzettingsverbod. Boeren mogen daardoor geen blijvend grasland omploegen op alle door de Nederlandse overheid als ecologisch kwetsbaar blijvend grasland aangewezen percelen binnen de vele Natura 2000-gebieden in Nederland.

Annie Schreijer-Pierik: “Bij het scheur- of ploegverbod mag je het grasland niet opnieuw omzetten en opnieuw inzaaien. Dit is een heel brede discussie: boeren zitten in heel Europa klem. Het CDA heeft hier in Nederland middels een motie aandacht voor gevraagd. Is dit nu wel de manier om het vergroeningsdoel te behalen? In de aanloop naar het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020 gaat wij als Europarlementscommissie Landbouw hier kritisch mee aan de slag.

Schreijer klaagt aan dat de huiskavels van sommige Nederlandse gezinsbedrijven geheel onder het verbodsregime vallen. “Meer ruimte voor ontheffingen in deze knelgevallen is absoluut noodzakelijk. De Europese Commissie heeft tegenover mij al aangegeven dat er uitzonderingen kunnen worden toegestaan in Nederland indien het scheuren van grasland aantoonbaar leidt tot meer biodiversiteit en CO2-vastlegging.”

Schreijer wijst erop dat boeren hun weilanden openstellen voor zomerfeesten in veel dorpen. “Als de dorpsfeesten voorbij zijn mag je dat grasland niet omwoelen. Het is bijna Pasen, we hebben de paasvuren. Veel hout wordt in brand gestoken, maar die boeren mogen dat gras niet omwoelen. We moeten wel rekening houden met de werkelijkheid hoe een boer boer wil blijven en niet alleen naar de milieueffecten kijken. Met steun van de Europarlementscommissie voor Landbouw, kreeg Annie Schreijer de toezegging dat de Europese Commissie de vragen schriftelijk zal beantwoorden.

 

Zie hier video met de relevante fragmenten uit het overleg van de Europarlementscommissie Landbouw:

Agenda

Laatste Video's