Schreijer-Pierik (CDA): zeer blij met akkoord verlenging kwekersrecht

14-09-2021

Een overweldigende meerderheid (641 stemmen voor, 38 tegen en 8 onthoudingen) van het Europees Parlement stemde maandagavond in met het onderhandelingsakkoord tussen EU-Parlement, lidstaten en de Europese Commissie om het kwekersrecht op bloembollen, houtig klein fruit en houtige sierplanten te verlengen van vijfentwintig tot dertig jaar. De uitslag van de stemming werd dinsdagmorgen bekend gemaakt.

Het akkoord tussen de EU-instellingen werd al begin juli onder Sloveens voorzitterschap bereikt. Annie Schreijer-Pierik (CDA) nam zelf in 2017 als eerste politica het persoonlijke initiatief tot agendering van deze verlenging in de Landbouwcommissie van het EP, daarbij geholpen door de steun van enkele Nederlandse collega’s. Het kwekersrecht gaat over de financiële vergoeding van en het intellectueel eigendom over nieuwe en waardevolle plantenrassen van plant- en zaadveredelaars.

Als schaduwrapporteur namens de grootste fractie, de EVP (christendemocraten), loodste Schreijer-Pierik het wetgevingsdossier in de onderhandelingen samen met een team van Nederlandse collega’s onder leiding van parlementair rapporteur Bert-Jan Ruissen (SGP) naar een positieve afronding.’ Als Europees Parlement willen we dat kwekers en veredelaars voldoende tijd krijgen om hun investeringen terug te verdienen, zodat innovatiekracht en verdergaande veredeling ook voor deze specifieke gewassen optimaal behouden blijven in Europa’, benadrukt Schreijer-Pierik. ‘De afgelopen jaren is echt duidelijk gebleken dat deze extra verlenging voor alle partijen in de keten, van teler tot consument, gunstige langetermijneffecten oplevert. Ik ben blij met de overweldigende steun van alle fracties na mijn pleidooi van meer dan vier jaar.’

+++

Yvonne Hage
Press Officer
CDA-Delegatie
yvonne.hage@europarl.europa.eu
Mobile: + 31 6 23 58 31 21

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's