Schreijer-Pierik: “Boetesysteem CBS buitenproportioneel”

16-08-2016

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik heeft opheldering gevraagd aan de Europese Commissie over de verplichte deelname aan enquêtes door boeren en tuinders. Schreijer-Pierik noemt het onbegrijpelijk dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft besloten om boetes tot maximaal 1500 euro op te leggen aan agrariërs die niet deelnemen aan bepaalde enquêtes.

Schreijer-Pierik stelt dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) alle nodige gegevens en cijfers al heeft. Volgens Cor Pierik van het CBS zijn die gegevens niet toereikend en dwingt Europese wetgeving Nederland ertoe om een boetesysteem in te voeren. Door een dalend aantal respondenten zou de levering van betrouwbare gegevens aan de Europese Commissie gevaar lopen.

“Als deelname aan enquêtes terugloopt, wil dat nog niet zeggen dat je meteen naar het zwaarste middel moet grijpen om het tij te keren,” zegt Schreijer-Pierik in een reactie. De Europarlementariër vindt de maatregel buitenproportioneel. Ook betwijfelt Schreijer-Pierik of de invoering van een boetesysteem voortkomt uit verplichtingen van Europa. Daarover heeft ze schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie.

Gister diende ook CDA-Kamerlid Jaco Geurts vragen in bij het kabinet over de verplichte deelname aan CBS enquêtes. Hij wil dat het ministerie van Economische Zaken zo snel mogelijk in gesprek gaat met de betrokken sectoren over de gegevensverstrekking van het CBS. Tot die tijd wil hij dat staatssecretaris Van Dam geen boetes laat innen.

Bijgevoegd vindt u de schriftelijke vragen die Annie Schreijer-Pierik vandaag heeft ingediend bij de Europese Commissie
Schriftelijke vragen CBS enquêtes

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's