Schreijer en Van Dalen in actie tegen lobby BLOOM

07-06-2018

Europarlementariërs Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Peter van Dalen (ChristenUnie) vragen het Europees Parlement te onderzoeken om de anti-visserijgroep BLOOM de lobby in het parlement te ontzeggen.“Hun manier van lobbyen in de Europese cirkel is misleidend en gebaseerd op valse en ongegronde beschuldigingen en dit moet stoppen”, schrijven Schreijer en Van Dalen in een brief aan voorzitter Antonio Tajani van het Europees Parlement.

Het verspreiden van leugens houdt voor BLOOM niet op, vinden de twee leden van de Europarlementscommissie voor Visserij. Dat bleek weer toen 30 mei het ICES haar adviesrapport over de ecologische en milieu-effecten van pulskor publiceerde. De resultaten van het rapport laten zien dat pulskor een duurzamere manier van vissen is en minder ecologische impact heeft. Sindsdien is de lobby van BLOOM weer in volle gang: ze proberen Europarlementariërs te overtuigen van valse resultaten in het onderzoek van ICES. Ze verklaren het onderzoek als onbetrouwbaar.

Het Parlement gaat hier nog eens aan ten onder”, zo zegt Peter van Dalen. “De beschuldigingen van BLOOM lopen uit de hand en gaan te ver.”

ICES levert onafhankelijk ´het best wetenschappelijk advies´ dat tevens is verwerkt in alle wetgeving van de Visserijcommissie. Vertrouwen in het wetgevingsproces is cruciaal. “De Visserijcommissie streeft naar wetenschappelijk onderbouwde beleidsvorming, maar BLOOM lijkt zich meer zorgen te maken over het verspreiden van valse berichten en onterechte beschuldigingen”, zegt Van Dalen.

De beschuldigingen van BLOOM spelen een sleutelrol bij het beïnvloeden van de medewetgevers in de lopende onderhandelingen over de verordening van de Technische Maatregelen. “We hebben ernstige zorgen dat dit zal leiden tot een onbetrouwbare en onnauwkeurige manier van hoe wij in het Europees Parlement wetgeving maken”, zegt ook Annie Schreijer.

Agenda

Laatste Video's