Regels: Europa en Nederland

07-12-2023

Afgelopen week hebben we na hard en lang getouwtrek in Europa met meerderheid de resolutie om het beleid rondom grote carnivoren, waaronder wolven, beter uitvoerbaar te maken, aangenomen. Er wordt namelijk te vaak gezegd dat de wolf in Europa strikt is beschermd. Maar dat verhaal zit toch wat anders in elkaar. Als je de Europese regels goed leest, dan zijn er mogelijkheden om de wolvenpopulatie te beheren. Het is niet Brussel die zegt dat Nederland niet mag afschieten, maar dat is Nederland zelf. De regering legt zelf die strengere regels op in tegenstelling tot andere EU-landen en hierdoor snijden wij onszelf in de vingers met alle gevolgen van dien.

 De lange adem van Brussel
Jarenlang probeerden we in Brussel een wolvenresolutie op de agenda te krijgen, maar we liepen steeds vast. Zelf heb ik deze kar drie jaar geleden al aangezwengeld als Secretaris-Generaal van de Intergroep ‘Biodiversiteit, jacht en platteland’. En hebben nota bene de socialisten en groenen uit Frankrijk en Spanje bij mij toentertijd aan de bel getrokken dat het opgelost moest worden. Maar dit ging niet zo makkelijk. In het Europees Parlement hebben wij namelijk met deze resolutie te maken met zowel de commissie milieubeheer als de commissie landbouw. En juist de commissie milieubeheer, waar overigens ook vier leden uit Nederland actief in zijn, hielden met z’n allen het onderwerp over de wolf, met name ook het besluit dat de wolf wel bejaagd zou kunnen worden, steeds tegen zodat het niet op de agenda zou komen.

Vanuit de commissie landbouw hebben wij de druk er juist op gehouden zodat we, ondanks de tegendruk van andere commissies, deze resolutie toch op de agenda hebben weten te krijgen. En gelukkig vond er niet alleen een plenair debat plaats, maar ook een resolutie met stemming! De meerderheid van het Europees Parlement heeft een signaal gegeven dat wij meer moeten luisteren naar de burgers van de Europese Unie en de gevolgen voor, onder andere boeren, niet zomaar verholpen zijn. Het is duidelijk dat de wolf een prachtig dier is, maar er moeten grenzen worden gesteld bij het beheer van deze dieren. Boeren en burgers moeten niet bang zijn voor de wolf, want één ding is zeker: wanneer de situatie escaleert, mogen ze volgens de Europese regels wel degelijk afgeschoten worden. Dit is een stap vooruit vanuit het Europees Parlement. Soms lijkt het Parlement heel links te zijn, maar in werkelijkheid blijkt ze ook aan de rechterkant te staan.

En nu verder!
De komende tijd staan er meer zaken op de agenda; dan heb ik het namelijk over de Natuurherstelwet. Maar er speelt nog veel meer, te denken aan het voorstel om het gebruik van pesticiden te reduceren of de Natuurherstelwet waar de Europese Commissie mee naar buiten is gekomen in juni en die nu bij ons in het Parlement ligt. Het is een dramatisch voorstel en moet onmiddellijk van tafel worden geschoven. Als Nederland hiermee te maken krijgt, kunnen onze boeren helemaal geen kant meer op. De boeren krijgen dan niet “slechts” te maken met richtlijnen, maar met wetten. Ik blijf het specifiek over Nederland hebben, omdat andere lidstaten nog niet echt met deze problemen te maken hebben. Daarom zeg ik bij deze al dat ik bij de stemming van de Natuurherstelwet zeker tegen zal stemmen.

Maar dan zeg ik ook weer, laten we met een positieve blik naar de toekomst kijken, ondanks alles dat we al voor de kiezen hebben gehad of nog gaan krijgen. Ik wens jullie hele fijne en mooie jacht- en feestdagen! Hopelijk is er nog voldoende wild en dat het afgeschoten kan worden. Een heel smakelijk Kerst gewenst!

 

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's