Reactie Annie Schreijer-Pierik op: “Advies: halveer aantal grote grazers in Oostvaardersplassen”

25-04-2018

De commissie-Pieter van Geel over de Oostvaardersplassen zet goede eerste stappen naar een oplossing: we moeten de vinger aan de pols houden wat betreft de aantallen dieren, begrazingsdruk en gevolgen voor de biodiversiteit. Herten moeten worden bejaagd en de paarden weggebracht. Het advies en de conclusies van de commissie komen overeen met mijn eerdere vragen en reacties. Er zijn gewoon te veel dieren voor dit gebied: de begrazingsdruk is te hoog. De natuur moet zich kunnen herstellen, ook de beschermde vogelsoorten die er zijn verdwenen. Dit advies van Pieter van Geel helpt vast om te voorkomen dat de situatie opnieuw zo verschrikkelijk uit de hand loopt als deze winter. Zulk massaal dierenleed mag nooit meer gebeuren!

Klik hieronder op de link voor het bericht op NOS.nl:

Advies: halveer aantal grote grazers in Oostvaardersplassen

Agenda

Laatste Video's