UITNODIGING EN PROGRAMMA CONFERENTIE “WOAR WOCH WIEJ NOG OP?“ 15 FEBRUARI 2018

31-01-2018

Beste dames en heren,

Onze mooie streektaal staat onder druk, nu steeds minder jongeren de taal aanleren en kunnen spreken. Het Twents is echter cruciaal voor onze streekcultuur. Hoe kunnen we dit keren? Om te bespreken welke activiteiten we kunnen ontplooien, ook via de Twente Akademie, nodigen we u, uw gemeentebestuur, uw gemeenteraad en kandidaat-raadsleden uit voor onze conferentie over het Twents, met als titel “woar woch wiej nog op?”.

Sprekers zijn onder anderen Herman Finkers, Rob Welten en Hester Maij. In het forum vindt u verder Marcel Oude Wesselink, Thea Kroese, Joop Weber, ds Klaas van der Kamp, Hans Gerritsen en Anneke Beukers.

We hebben uitnodigingen gestuurd aan vertegenwoordigers van de Twentse gemeentebesturen, onderwijsinstellingen, regionale media en veel regionale streektaal-liefhebbers.

De bijeenkomst in zaal Wapen van Beckum op donderdag 15 februari begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk voor iedere geïnteresseerde. Bijgaand vindt u het programma. Aanmelden is niet nodig.

Met vriendelijke groeten,

Annie Schreijer-Pierik, lid Europees Parlement voor het CDA /EVP-Fractie
Bestuur Kreenk vuur de Tweantse Sproake
Bestuur Twentaal

PROGRAMMA CONFERENTIE “WOAR WOCH WIEJ NOG OP? “PROGRAMMA CONFERENTIE “WOAR WOCH WIEJ NOG OP? “

Dit jaar start de Twente Akademie om de Twentse taal levend te houden en daar waar nodig het gebruik van die taal te stimuleren. aan het einde van de avond is er voldoende support (materieel en immaterieel) om de Twente Akademie een volwaardige plek in Twente te geven.

Presentator: Bert Groothengel, voorzitter stichting Twentaal 

Locatie: Wapen van Beckum, Beckumerkerkweg 20, 7554 Beckum (gem Hengelo)

Datum: Donderdag 15 febr 2018

Aanvang 19.30 uur

koor  Algerak (2 nummers)

opening-toespraak door Annie Schreijer-Pierik,  lid van het Europees Parlement voor de EVP-Fractie / CDA:  “Hoe kan de EU het Twents helpen?”

spreker Frank de Boer, FUEN (Federale Unie Europese Nationaliteiten)  over European Citizens Initiative voor Minderheidstalen (doel: 1 miljoen handtekeningen)

spreker Rob Welten, burgemeester Borne en voorzitter EUREGIO raad

spreker Hester Maij, gedeputeerde Landbouw, Natuur en Cultuur vande provincie Overijssel.

spreker Herman Finkers

koor Algerak (2 nummers)

Forum met:
Marcel Oude Wesselink, directeur RTV Oost
Thea Kroese, schrijfster en presentatrice (voorheen Van Deinse Instituut)
Joop Weber
, voorzitter Kreenk vuur de Twentse Sproak (KTS)
ds Klaas van der Kamp, alg secretaris Raad van Kerken in Nederland
Hans Gerritsen, voorzitter Streektaal Organisaties Nedersaksisch taalgebied(SONT)
Anneke Beukers, Statenlid provincie Overijssel

Slotconclusie
Annie Schreijer-Pierik

koor Algerak (2 nummers)

Napraten aan de bar

PROGRAMMA CONFERENTIE 15 FEBRUARI

Agenda

Laatste Video's