Kantoor

Beleidsmedewerkers

Sander Smit beleidsmedewerker (AGRI: Landbouw en plattelandsontwikkeling – Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2023; INTA: Internationale Handel; liaison overheden, sectoren en bedrijven) – Bureauchef
sander.smit@europarl.europa.eu
Kantoor: ASP 8 E 202
T: +32 228 47538

Maybritt Kiel beleidsmedewerker (PECH: Visserij, delegaties ACS-EU en Rusland-EU, agendabeheer Brussel)
maybritt.kiel@europarl.europa.eu
T: +32 228 38538

Plaatselijke medewerkers

Stephanie Smit Plaatselijk Parlementair medewerkster, lokaal kantoor en secretariaat Nederland
annie.schreijer-pierik-office@europarl.europa.eu

Agenda

Geen opkomende evenementen