EVP Fractie

De fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten), ook wel EVP-Fractie genoemd, is de grootste fractie in het Europees Parlement. Hierin zijn christendemocratische, centrum-conservatieve en centrum-rechtse pro-Europese politieke delegaties afkomstig uit bijna alle lidstaten van de Europese Unie vertegenwoordigd, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk. Het CDA maakt samen met ChristenUnie en 50Plus deel uit van de Nederlandse delegatie van de EVP-Fractie in de huidige legislatuur (2019-2024).

De EVP-Fractie bestaat uit 182 Europarlementariërs afkomstig uit 26 lidstaten. De Europese delegatie van het CDA binnen de Fractie bestaat uit vijf leden van het Europees Parlement. De EVP-Europarlementariërs werken in de Fractie samen om het doel te bereiken van één Europa dat concurrerender èn democratischer is. Een Europese Unie die daarnaast ook dichter bij zijn burgers staat en waarin de sociale markteconomie naar behoren functioneert.

Als de grootste fractie in een parlement waarin niet-socialistische partijen thans een duidelijke meerderheid hebben, heeft de EVP-Fractie een sterkere positie dan elke andere fractie om de politieke agenda van dit medewetgevende orgaan te sturen en de doorslag te geven bij stemmingen waarop het er het meest op aankomt. Deze kracht wordt weerspiegeld door het feit dat de EVP-Fractie sinds 1999 meer dan enige andere fractie in het Europees Parlement beslissend was voor de uitslag van de stemmingen in de maandelijkse plenaire vergaderingen.

De omvang van de fractie zorgt er ook voor dat de leden van de EVP-Fractie een aantal sleutelposities in het Parlement bezetten. In de parlementaire commissies hebben de leden van de EVP-Fractie de beste uitgangsposities om ervoor te zorgen dat zij het standpunt van het EP over belangrijke stukken ontwerpwetgeving en verslagen over andere belangrijke onderwerpen op papier kunnen zetten: de fractie krijgt meer van deze rapporteurschappen over belangrijke thema’s dan enige andere fractie [1].

Voor meer informatie over de EVP-Fractie kunt u hier klikken.

De EVP-fractie bestaat in 2018 65 jaar (1953-2018) en daarom is er een publicatie over de 65-jarige geschiedenis van de EVP-fractie uitgebracht. Klik hieronder voor de Nederlandse versie van de publicatie:
De EVP-Fractie in het Europees Parlement – 65 jaar geschiedenis: 1953-2018

evp-fractie

Noten

1 Structuur

Agenda

Geen opkomende evenementen