CDA Europa

15944728482_35019a399e_m

Esther de Lange

Delegatieleider
Vicevoorzitter EVP-Fractie

Beleidsterreinen: Economische en monetaire zaken (ECON) en Industrie, Telecom en Energie (ITRE)
Delegatie: Rusland en VS
Contactpersoon: Utrecht, Flevoland en Friesland

15759675907_08e8e36b76_m

Wim van de Camp

Beleidsterreinen: Transport (TRAN), Internationale handel (INTA) en Begrotingscontrole (CONT)
Delegatie: China en Cariforum UE (Caraïben)
Contactpersoon: Noord- en Zuid-Holland

15944718702_ffb89b0c1f_q

Annie Schreijer-Pierik

Beleidsterreinen: Milieubeheer, Voedselveiligheid en Volksgezondheid (ENVI), Landbouw en Plattelandsontwikkeling (AGRI) en Visserij (PECH)
Delegatie: ACP-EU (Afrika, Caribisch gebied en Stille Oceaan) en Rusland
Contactpersoon: Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland

11065291773_58315fbc6e_m

Lambert van Nistelrooij

Penningmeester CDA-delegatie

Beleidsterreinen: Regionale Beleid (REGI) en Interne markt en Consumentenbescherming (IMCO)
Delegatie: Eurolat (Latijns Amerika), Brazilië, Mercosur (Zuid-Amerikaans handelsblok) en ACP-EU (Afrika, Caribisch gebied en Stille Oceaan)
Contactpersoon: Noord-Brabant en Zeeland

15945407635_649302eb4b_m

Jeroen Lenaers

Vicevoorzitter delegatie

Beleidsterreinen: Sociale zaken (EMPL) en Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)
Delegatie: ASEAN (Zuidoost-Azië) (vicevoorzitter) en Centraal Azië
Contactpersoon: Limburg en Gelderland

 

CDA-delegatie

CDA delegatie

Van links naar rechts:
Jeroen Lenaers, Esther de Lange, Wim van de Camp, Annie Schreijer-Pierik en Lambert van Nistelrooij

Agenda