Biografie

Annie koeien jacht icoon thuis

Annie Schreijer-Pierik (Diepenheim, 17 februari 1953) is boerin en politica in hart en nieren. Zij had tot 2014 samen met haar man Jan en haar gezin in Hengevelde een gemengd agrarisch bedrijf (varkenshouderij en akkerbouw). Inmiddels hebben haar zoon en schoondochter de boerderij overgenomen. Annie Schreijer-Pierik is, naast haar werkzaamheden op de boerderij en bestuurlijke functies in landbouworganisaties, al jarenlang als politica voor het CDA actief op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Na vier jaar lid van de gemeenteraad in Ambt Delden en drie jaar Statenlid in Overijssel te zijn geweest, was ze van 1998 tot 2010 twaalf jaar lid van de Tweede Kamer namens het CDA. In 1998 werd ze met 17.422 voorkeursstemmen gekozen. Een aantal jaren is ze daar voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit geweest, daarnaast was zij enkele jaren vicevoorzitter van de vaste Kamercommissie Economische Zaken. Annie heeft zich in Den Haag altijd ingezet voor de regio Twente en het platteland. Eenmaal terug op de boerderij kon Annie weer volop moeder en oma zijn, maar deed ze ook heel veel advieswerk in het bedrijfsleven waarbij ze altijd de verbinding met Den Haag warm hield.

Toen Annie begin 2014 door CDA Overijssel werd voorgedragen als lijstduwer (op plek 25) voor de Europese Parlementsverkiezingen van datzelfde jaar, zag ze het als een kans om het eigen CDA te helpen om Europa weer dichter bij de mensen te brengen. Geboren op de grens van de Achterhoek en Twente, vertegenwoordigt Annie daarbij op de eerste plaats Oost-Nederland. Daarnaast liggen haar hart en ambitie bij het platteland en de land- en tuinbouw. Ook vindt ze het belangrijk dat wanneer de Europese richtlijnen worden opgenomen in de nationale wetgeving, dit ook nationaal ingevuld wordt. Maar die nationale koppen die er in Nederland worden opgezet, hebben gigantische financiele consequenties voor ondernemers en burgers. En daar wil zij wat aan doen.

Agenda

Geen opkomende evenementen