Opiniestuk Algemeen Dagblad: “Laat onze boeren niet bloeden door de Brexit”

02-05-2018

Nederlandse boeren kunnen niet zonder de EU, betoogt Annie Schreijer-Pierik. ‘Voor minder dan 33 eurocent per Nederlander per dag zorgt het landbouwbeleid voor voldoende en betaalbaar voedsel.’

Reikhalzend kijken politici, ondernemers en opiniemakers vandaag naar het voorstel voor de Europese meerjarenbegroting van 2021 tot 2027. De Brexit maakt de verdeling van de honderden miljarden euro’s spannender dan ooit. Wie gaat de financiële klappen van de Brexit opvangen? En hoe?

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk leidt mogelijk tot een gat in de Europese begroting van meer dan 14 procent. In Nederland wijzen liberale, groene en andere politieke partijen voor bezuinigingen naar de EU-landbouwsubsidies.

Bijna 40 procent van de EU-begroting van 161 miljard euro, dus ongeveer 60 miljard euro, gaat immers naar landbouw en platteland. Is dat nou zo veel? Menige Randstedelijke politicus vergeet te melden dat de Nederlandse Rijksbegroting veel hoger is: 277 miljard euro. En dat met een overheidsschuld van 24.000 euro per Nederlander.

Het Europese landbouwbeleid gaat terug tot 1957: naast ‘nooit meer oorlog’ weerklonk ‘nooit meer honger en afhankelijkheid’. Voor dagelijks minder dan 0,33 euro per Nederlander zorgt het Europese landbouwbeleid voor voldoende, betaalbaar en hoogwaardig voedsel uit onze eigen omgeving. Bovendien dragen deze 33 cent ook in Nederland bij aan een leefbaar platteland met bescherming van natuur, recreatie en cultuur. Ter vergelijking: elke Nederlander draagt per dag 15 euro bij aan de gezondheidszorg.

Het EU-landbouwbeleid bepaalt óók het inkomen van agrarische gezinsbedrijven in ons land. Die boeren zouden het in een volledig liberaal vrijemarktmodel onmiddellijk afleggen tegen concurrenten in Noord- en Zuid-Amerika of Oost-Europa.

Maakt u zich geen illusies: zonder onze boeren vertrekken ook de zuivelcoöperaties, conservenfabrieken en andere levensmiddelenbedrijven uit Nederland. Door de lage prijzen voor agrarische producten hebben ook onze innovatieve Nederlandse gezinsbedrijven de EU-steun nodig.

Daarom mijn oproep aan onder meer premier Rutte bij de komende onderhandelingen tussen EU-landen, Europese Commissie en ons Europees Parlement: maak van boeren en tuinders geen weerloos wisselgeld voor de gevolgen van Brexit.

Europa moet de eigen boeren niet opofferen. Het Europees landbouwbeleid moet niet minder, maar wel ánders. Eenvoudiger, met minder bureaucratie. Geen onnodige scheur- en ploegverboden, maar eerlijke marktconforme betalingen voor milieu-inspanningen die natuurbewuste agrariërs graag voor de maatschappij verrichten.  Nederland moet inzetten op voedselproductie in onze eigen omgeving door vitale boerengezinsbedrijven op een groen platteland waarop het aangenaam wonen en recreëren is, ook na de Brexit!

Annie Schreijer-Pierik

Agenda

Laatste Video's