Op weg naar minder CO2-uitstoot vrachtwagens

12-06-2018

Vrachtwagens en andere zware vervoersmiddelen stoten ruim 40% van de Europese wegvervoersemissies uit, maar hebben nog geen beperkingen in CO2-uitstoot. Het Europees Parlement stemde vandaag in met een akkoord om de CO2-emissies van nieuwe vrachtwagens te melden. De registratie is de opmaat voor een besluit over lagere CO2-uitstoot.

Een goede zaak dat het zware wegvervoer gaat bijdragen aan de klimaatdoelen van het Verdrag van Parijs uit 2015“, benadrukt Annie Schreijer-Pierik (CDA Europarlement). Het wetgevingsakkoord legt vast dat overheden en vrachtwagenfabrikanten vanaf 2020 voor alle nieuwe voertuigen een uitvoerige lijst van gegevens moeten overleggen. Dat gaat om zaken als brandstofverbruik, CO2-emissies, voertuigspecificaties en gebruikte technologieën.

Bijna waren ook technische gegevens gevraagd die onbelangrijk zijn voor het bijhouden van CO2-uitstoot, maar wél uiterst vertrouwelijke technische bedrijfsgeheimen vormen. Die zouden zo op straat komen te liggen voor de concurrenten van Europese vrachtwagenproducenten, zoals in China”, benadrukt Annie Schreijer-Pierik. Samen met haar Zweedse fractiegenoot Fjellner slaagde Schreijer-Pierik er eerder in dat absoluut geen bedrijfsgeheimen en gevoelige technische data van Europese vrachtwagens bekendgemaakt worden: “Het is mede dankzij het onderhandelingssucces van onze christendemocratische EVP-fractie dat verplichte publicatie van bedrijfsgeheimen van Europese vrachtwagenproducenten is tegengehouden. Anders zou de concurrentiepositie van Europese vrachtwagenfabrikanten ernstig zijn bedreigd. En daarmee de werkgelegenheid, ook in Nederland.”

De brandstofefficiëntie van trucks in Europa is de afgelopen twee decennia niet meer verbeterd. De uitstoot van zwaar verkeer bedraagt 5 % van de totale Europese uitstoot van broeikasgassen en een kwart van alle uitstoot van het wegverkeer.

Deze wetgeving is de eerste belangrijke stap naar de EU-brede verlaging van CO2-uitstoot door vrachtwagens en klimaatinnovatie bij producenten”, besluit Schreijer-Pierik. “Als Parlement gaan wij het komende jaar aan de slag met de volgende stap: voorgestelde nieuwe CO2-uitstootverminderingsregels voor vrachtwagens. Economie, concurrentie, klimaat- en milieubeleid moeten daarbij hand in hand gaan.”

 

Agenda

Laatste Video's