Nieuws


EU-systeem voor visserijcontrole

01-02-2021

Vandaag en vrijdag stemt de visserijcommissie over de visserijcontrole verordening. In 2010 werd deze in het leven geroepen om te voorzien in een systeem voor monitoring, inspectie en handhaving van visserij-activiteiten in de Europese wateren en daarbuiten. Ondertussen is er veel veranderd; er zijn nieuwe technologieën beschikbaar gekomen, de visserijsector is duurzamer geworden en implementaties […]

Lees meer »

Mijn blog op boerderij.nl: Wordt verplaatsing landbouwproductie realiteit?

01-02-2021

We staan vlak voor Tweede Kamerverkiezingen in een tijd van historische omwentelingen en keuzes, ook in Nederland. De Eerste Kamer is aan zet over de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. De toeslagenaffaire heeft diepe wonden geslagen. Het heeft het falen van ambtelijke molens en zelfs de rechtsstaat aangetoond. De ondoorzichtige, onnodig zware tenuitvoerlegging van Natura 2000 […]

Lees meer »

Gebrekkige onderbouwing ‘boer-tot-bord’-strategie Timmermans leidt tot lege borden

04-01-2021

Het is vijf jaar geleden dat ik als Europarlementslid met collega’s een mandaat gaf voor het ondertekenen van het Parijsakkoord. Een wereldwijd klimaatakkoord met ambitieuze, maar noodzakelijke klimaatdoelen voor 2050. In artikel 2 legden we als Europese Unie met andere landen vast dat het klimaatbeleid de voedselproductie niet mag bedreigen. Afgelopen mei kwam vicevoorzitter van […]

Lees meer »

Europees Parlement stemt over noodmaatregelen visserij bij no-deal Brexit

18-12-2020

Vandaag stemt het Europees Parlement over een noodmaatregel voor visserij bij een eventuele no-deal Brexit. Annie Schreijer-Pierik (CDA): “Als er geen deal komt voor 1 januari, zijn de gevolgen voor onze vissers enorm. Daarom moeten we er alles aan doen om deze mensen te beschermen. Met de noodmaatregelen willen we voorkomen dat de Britse wateren […]

Lees meer »