Nieuws


CDA: voedselzekerheid opnieuw centraal stellen in EU-beleid

24-03-2022

De Europese Unie moet vanwege de oorlog in Oekraïne haar landbouw- en voedselproductie opvoeren om de Europese en wereldwijde voedselzekerheid te garanderen. Die oproep doet het Europees Parlement vandaag aan de Europese Commissie en nationale regeringen van de lidstaten. Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) stond met haar christendemocratische EVP-Fractie in de landbouwcommissie aan de oorsprong van […]

Lees meer »

Europarlementsleden luiden noodklok voor het vrije-uitloopei

04-02-2022

Volgens Europese handelsnormen mogen eieren van hennen met vrije uitloop slechts als „eieren van hennen met vrije uitloop” in de handel worden gebracht als de toegang van de leghennen tot hun uitloop in de openlucht niet langer dan 16 weken is beperkt. Vanwege Europese en nationale regelgeving ter bestrijding van uitbraken van de vogelgriep zit […]

Lees meer »

CDA gelukkig met goedkeuring EU-landbouwakkoord: ‘Niet morrelen aan inkomenssteun boerengezinnen’

23-11-2021

STRAATSBURG – Vandaag heeft het Europees Parlement haar definitieve goedkeuring verleend aan het wetgevingsakkoord tussen Europees Parlement en de EU-lidstaten over het nieuwe EU-landbouwbeleid vanaf 2023. “Gelukkig dat dit GLB-akkoord plenair gesteund is”, reageert Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA), lid van de landbouwcommissie. Ze werkte in haar EVP-Fractie in het Parlement de afgelopen jaren op het […]

Lees meer »

Schreijer-Pierik (CDA): strategie “van boer tot bord” of toekomstig tekort?

19-10-2021

Vanavond stemde het Europees Parlement over zijn positie ten aanzien van de “van boer tot bord”-strategie (Farm to Fork), onderdeel van de Green Deal van Eurocommissaris Frans Timmermans. Wetenschappelijke studies naar de gevolgen van de groene landbouwplannen waarschuwden de afgelopen tijd voor aanzienlijke productiedalingen, Europese afhankelijkheid van voedselimporten en onzekere gevolgen voor landbouwinkomens. Annie Schreijer-Pierik […]

Lees meer »