Nieuws


Gewasbescherming: wetenschap, géén politieke onderbuik

16-01-2019

Europarlementariërs moeten vertrouwen hebben in de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). “Een onafhankelijke wetenschappelijke beoordeling en niet de eigen politieke onderbuik moet leidend zijn en blijven bij de toelating van werkzame stoffen voor gewasbeschermingsmiddelen in de Europese Unie”, aldus Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA). Woensdag stemde het Europees Parlement over de toekomst van Europees beleid voor […]

Lees meer »

EU-Commissie: inbreukprocedure bij heropening Franse gruttojacht

15-01-2019

STRAATSBURG/BRUSSEL – Hoewel de Franse overheid zelf in de eerste plaats verantwoordelijk is voor naleving van de Europese vogelrichtlijn, zal de Europese Commissie indien nodig bij heropening van de Franse gruttojacht een officiële inbreukprocedure uitvoeren tegen Frankrijk. Daarmee kan de Franse overheid desnoods met boetes of dwangsommen gedwongen worden de vogelrichtlijn goed en volledig toe […]

Lees meer »

CDA: Farmaceutische industrie heeft te veel macht

10-01-2019

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik heeft direct schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie over Novartis dat de prijzen van een kankermedicijn heeft vervijfvoudigd. Het Tijdschrift voor Geneeskunde berichtte hier als eerste over. “De prijzen stijgen gigantisch en eens is het genoeg. Er moet op zowel nationaal als Europees niveau actie worden ondernomen om te voorkomen dat […]

Lees meer »

CDA: Mag Nederlandse melkveehouderij rekenen met Belgische fosfaatcijfers?

10-01-2019

BRUSSEL – “Hoe is dit verschil mogelijk in één Europa!?”, vraagt CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik zich af. Een Nederlandse melkkoe stoot volgens de berekeningen van de Nederlandse overheid meer fosfaat uit dan diezelfde melkkoe in België doet volgens de cijfers van de Vlaamse overheid. Een Belgische melkkoe die gemiddeld 8.000kg melk per jaar produceert stoot 36kg […]

Lees meer »

Klimaatmaatregelen moeten realistisch zijn

04-01-2019

Even wat verheldering voor mensen die me hiernaar vragen op sociale media: Ik ben vóór maatregelen om het klimaat te beschermen tegen de opwarming. Maar de maatregelen moeten wel haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zijn voor gewone mensen. Daar heb ik zorgen over. In het kerstreces vroegen veel mensen mij bezorgd of ze nog wel konden […]

Lees meer »