Nieuws


CDA: Internationaal onderzoek toont aan pulsvisserij beter voor milieu en ecologie

20-05-2020

Vandaag komt de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) met een glashelder advies aangaande de duurzaamheid van pulsvisserij. Dit is gebaseerd op het eindrapport van een internationaal vierjarig wetenschappelijk onderzoeksproject naar de ecologische effecten van de pulsvisserij. De resultaten van het onderzoek geven een grondige onderbouwing dat pulsvisserij wetenschappelijk aantoonbaar beter voor het milieu […]

Lees meer »

CDA: soepele overgangsoplossing Gemeenschappelijk Landbouwbeleid EU nodig

15-05-2020

BRUSSEL – Het Europees Parlement heeft vandaag haar voorstellen voor overgangswetgeving over het gemeenschappelijk landbouwbeleid en landbouwsubsidies bekrachtigd en haar positie rechtstreeks voor definitieve onderhandelingen doorgestuurd aan de lidstaten en de Europese Commissie. Een ultieme gezamenlijke poging van parlementariërs uit de Groene en extreemrechtse fracties om de onderhandelingen te frustreren, strandde vrijdag. “We hebben een […]

Lees meer »

CDA blij met streep door plantpatent: ‘Geen octrooi op leven’

15-05-2020

BRUSSEL – Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) reageert “zeer verheugd” op het definitieve oordeel van de grote kamer van beroep van het Europees Octrooibureau (EOB). Dat heeft in een uitspraak van deze week bevestigd dat er juridisch geen octrooien meer mogen worden verleend op essentieel biologische processen. De grote kamer van beroep zet met haar uitspraak […]

Lees meer »

Europese goedkeuring voor irrigatie met gezuiverd afvalwater

14-05-2020

Woensdag 13 mei is het wetsvoorstel over kwaliteitseisen van hergebruikt afvalwater formeel goedgekeurd in het Europees Parlement. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om gezuiverd afvalwater te gebruiken voor irrigatie in de land- en tuinbouw. Het voorstel is eerder al goedgekeurd tijdens onderhandelingen tussen lidstaten van de Europese Unie, de Europese Commissie en het Europees Parlement. […]

Lees meer »

Mijn blog op Varkens.nl: ‘Geen herverdeling in de EU’

10-03-2020

Die nieuwe Poolse Eurocommissaris van Landbouw, Janusz Wojciechowski, ging zijn boekje te buiten. Wojciechowski stuurde een bericht de wereld in waarin hij de veedichtheid van de dierhouderij in ons land en andere West-Europese landen “als onderdeel van de Green Deal” aanviel en stelde daarin dat “het noodzakelijk is het probleem van intensieve varkenshouderij te benoemen, […]

Lees meer »