Nepnieuws bij mediahype over vaarzenfraude

19-02-2018

In mijn vorige expertblog waarschuwde ik voor Europees zwaar weer en nepnieuws in combinatie met anti-wetenschappelijke gelegenheidsallianties van protectionisten en radicale milieuactivisten. Nepnieuws komt echt niet alleen uit niet-westerse landen!

Na de mestfraude – waarop de sector reageerde met een eigen keurmerk – zien we in de mediahype over de vaarzenfraude ‘n soortgelijk verschijnsel. Met grote koppen verscheen in de media dat ‘de helft van de melkveehouders’ door de tweelingenconstructie zou hebben gefraudeerd. Slechts twee dagen later bleven daarvan slechts 2.100 en nog later 1.950 geblokkeerde melkveehouderijen (ca. 10 %) over. Velen hiervan bleken geblokkeerd door administratieve fouten in het I&R-systeem of bij datakoppeling. De medewerking van fok- en standsorganisaties bij deblokkering is er, maar de administratieve blokkade door RVO/NVWA duurt voort. Terwijl administratieve fouten rond verworpen kalveren tot begrijpelijke frustratie onder melkveehouders leiden, eisen sociaaldemocratische Europarlementsleden uit België, Duitsland en Frankrijk van de Europese Commissie inmiddels al verwerping van nieuwe derogatie voor Nederland. GroenLinks heeft eerder deze maand al Europese topambtenaren bewerkt in dezelfde zin, op basis van aantoonbaar onjuist nepnieuws, dat nu al volop bijstelling behoeft. Wetenschappelijke feiten als hogere vruchtopbrengst en aantoonbare verbetering van de waterkwaliteit doen er blijkbaar niet meer toe? Bestaat er een verborgen agenda tegen onze dierhouderij?

Vooropgesteld: fraudeurs moeten keihard worden bestraft: zij brengen diergezondheid, traceerbaarheid, mestbeleid – derogatie – in gevaar. Noem administratieve onvolkomenheden in eigen overheidssystemen echter géén fraude! Nu de omvang kleiner blijkt dan gedacht, moeten ministerie, RVO en NVWA niet alleen zo snel mogelijk bedrijven vrijgeven, maar ook slagvaardig de gecreëerde, valse beeldvorming bij de nationale en Europese politiek corrigeren.

Behoud van eenheid in de sector alsook waarachtige berichtgeving in eigen vakmedia zijn nu van levensbelang. Dat columnist(en) als ‘(VVD-)Vergaderboer’ doodleuk beweren dat het voltallige Europees Parlement met “Schreijer-Pierik in de fout” zou zijn gegaan vanwege steun voor mijn oproep tot invoering van groene ecosysteem- en blauwe waterdiensten door grondeigenaren tegen marktconforme vergoedingen – bijvoorbeeld uit tweede pijler en LIFE, getuigt van onbegrip. Als secretaris-generaal van de parlementaire intergroep van alle Europese landgoederen en grondbezitters besef ik als geen ander hoe zij bijdragen aan natuurbeheer, klimaatopgaven en waterkwaliteit. De toekomstige gestaffelde afbouw/plafonnering van de (met duurzaamheidsvoorwaarden omklede) directe inkomenssteun aan actieve landbouwers uit de eerste pijler boven een bepaald maximumbedrag heeft met bovenstaande niets te maken!

Europarlementariërsblog 16 februari 2018, zie tevens het blog op en door te klikken op Boerderij.nl

Agenda

Laatste Video's