Mijn opiniestuk: REGEERT IN DE EU DE GROOTSTE MOND OF DE WETENSCHAP?

21-05-2020

Vandaag is de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) met een glashelder advies naar buiten gekomen aangaande de duurzaamheid van pulsvisserij. Dit is gebaseerd op het eindrapport van een internationaal vierjarig wetenschappelijk onderzoeksproject naar de ecologische effecten van de pulsvisserij. De resultaten van het onderzoek geven een grondige onderbouwing dat pulsvisserij wetenschappelijk aantoonbaar beter voor het milieu is.

Europese Commissie, bezint eer ge begint

Dit is een geweldige uitkomst van het onderzoek; het verbaast me trouwens niets, in Nederland zeggen en weten we dit namelijk al jaren. Nu hebben we harde bewijzen in handen waar niemand omheen kan en emoties geen rol meer mogen spelen. Dit is dan ook een harde klap in het gezicht van de beleidsmakers, politici en wetenschappers die wél objectief werk verrichten. Ik zal de Europese Commissie erop wijzen dat de huidige technische maatregelenverordening over pulsvisserij achterhaald is en dat ze deze moeten gaan herzien.

Beleid moet op basis van feiten

In 2016 is BLOOM, een Franse NGO, een campagne gestart tegen de pulskor. Zij hebben met succes een felle anti-puls campagne gevoerd op basis van leugens en suggestieve framing. Zo hadden ze een dansgroep die in het Europees Parlement de elektrocutie van een vis uitbeeldde, ten overstaan van ons Europarlementariërs. Volkomen onsmakelijk en onterecht. Maar een meerderheid van het Europees Parlement slaagde er niet in door deze misleiding heen te prikken, wat ten koste ging van een duurzamere visserijsector.

Per 1 juli 2021 zal er een totaalverbod op pulsvissen ingaan, tot dan zitten we in de overgangsperiode. Er is dus nog tijd, de destructieve EU-koers op het gebied van pulsvisserij kan nog gewijzigd worden. Maar dat is afhankelijk van de Europese Commissie en de lidstaten. Nu is er de kans om te laten zien dat EU-wetgeving niet gebaseerd is op emoties, activisme, protectionisme en economische afgunst.

Pulsverbod staat haaks op visserijbeleid

Het is zeer triestig dat wetenschappelijk ondeugdelijke uitspraken en artikelen van NGO’s zomaar worden aangenomen als waarheid. Met alle gevolgen van dien. Ik heb en zal er altijd voor pleiten dat beleid moet worden gemaakt op basis van feiten. Voor deze feiten moeten we kunnen vertrouwen op Europees wetenschappelijk onderzoek. Er moeten op Europees niveau harde lessen getrokken worden uit het politieke fiasco rond de pulsvisserij. Innovaties gericht op verduurzaming van de sector moeten voorop staan en mogelijk worden gemaakt in de EU.

We laten de pulskor niet kielhalen

Vanwege de grote milieuvoordelen, voor verder wetenschappelijk onderzoek op grotere schaal en om de uit het onderzoek naar voren komende nadelen te kunnen minimaliseren, is het van belang om de Nederlandse kottervloot verder te laten vissen met de pulskor. Daarom moeten het ministerie van LNV en de Europese Commissie nu aan de slag. We hebben als Nederland een sterk argument om te pleiten voor een herziening. Hier zal ik ze continu op blijven wijzen – wij laten de pulskor niet kielhalen.

Het moet nu helder worden welke rol de wetenschappelijke kennis daadwerkelijk speelt bij de politieke besluitvorming en EU-wetgeving. Laten we emoties niet langer voor feiten aanzien.

Mijn opiniestuk is tevens online te lezen in:

Reformatorisch Dagblad

Algemeen Dagblad

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's