Mijn blog op Varkens.nl: “EU-landbouwcommissaris: “Nederlandse varkenshouder is koploper”

25-05-2020

EU-landbouwcommissaris: “Nederlandse varkenshouder is koploper”

Met de naderende crisis als gevolg van de COVID-19 pandemie (Nederlandse economische krimp 7.5%), de consternatie rondom de toekomst van de varkenshouderij in Nederland en de cruciale rol van de agrarische collectieve belangenbehartiging is het jaar 2020 echter niet alleen in Nederland beslissend voor de land- en tuinbouw. Ook op Europees niveau zal 2020, nog afgezien van de coronagevolgen, voor onze agrarische sector een politiek cruciaal jaar blijken.

De nieuwe Poolse Eurocommissaris van Landbouw, Janusz Wojciechowski, ging afgelopen februari zijn boekje te buiten. Wojciechowski stuurde een bericht de wereld in waarin hij de dichtheid van de dierhouderij in ons land en andere West-Europese landen “als onderdeel van de Green Deal” aanviel en stelde daarin dat “het noodzakelijk is het probleem van intensieve varkenshouderij te benoemen, want landbouw moet duurzaam zijn”. Een ongelooflijke en kortzichtige uitlating van de Eurocommissaris. Die zo leek te spreken voor eigen Poolse parochie, met als doel de vergroting van de Poolse varkensproductie op dezelfde EU-markt ten koste van o.a. Belgen, Nederlanders en Denen. Hierop kwam gelukkig veel weerstand, de varkenshouderij liet hier zijn tanden zien. We vroegen met diverse Europarlementsleden de Eurocommissaris om opheldering en die hebben we gekregen!

Daarnaast zaten ook LTO Nederland, POV en de Deense belangenorganisaties voor varkenshouderij er bovenop en was secretaris-generaal van Europees landbouworganisatie Copa Cogeca, Pekka Pesonen, stellig in zijn reactie dat Commissaris Wojciechowski te ver was gegaan. In een schriftelijke reactie van de Europese Commissie, namens Janusz Wojciechowski, liet men erkennend weten zich ten volle bewust te zijn van de diversiteit van de varkensproductie in de EU en dat duurzaamheidsaspecten in varkenshouderijsystemen niet uitsluitend kunnen worden beoordeeld op basis van dieraantallen per hectare. Daarbij gelden meerdere factoren. De Europese Commissie erkende dat landbouwers in regio’s met hoge varkensconcentraties zijn inderdaad vaak koplopers als het gaat om innovatieve oplossingen op het gebied van klimaatefficiëntie, dierenwelzijn en het verminderen van antibioticagebruik. Wojciechowski komt hiermee op zijn Poolse twittergedrag terug.

Met het antwoord wordt niet alleen terecht nogmaals de koploperspositie van de Nederlandse varkenshouderij bevestigd, ook geeft het aan dat we terecht trots mogen zijn op de varkenshouderij. Sterker nog: het geeft aan dat we in heel Europa, juist in crisistijden, de Nederlandse varkenshouderij sector nodig hebben om tot innovatieve oplossingen te komen. Zo dragen we juist bij aan de klimaatdoelstellingen, boer-tot-bord strategie en biodiversiteitsdoelstellingen. De varkenshouderij is, zoals Eurocommissaris Wojciechowski nu plots erkent bevestigt, juist deel van de oplossing. De Europese Green Deal kan namelijk alleen slagen met een boer-tot-bord-strategie die een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem onderstreept.

Daarnaast onderstreept de Europese Commissie nogmaals dat bij de uitvoering van deze strategie de diversiteit in Europa, onder meer zijn gevarieerde productiesystemen, een pluspunt is. Er moet meer aandacht uitgaan naar het verdienmodel in relatie tot de feitelijke mogelijke duurzaamheidsrisico’s en de broeikasgasemissieprofielen van bepaalde landbouwpraktijken in plaats van simplistisch te praten voor de eigen nationale parochie. Een koploperspositie binnen Europa is mooi, maar zonder economisch duurzaam perspectief heeft dit in de toekomst natuurlijk geen enkele waarde. Op die aspecten ga ik de Europese Commissie en lidstaten zeer kritisch volgen de komende jaren.

Mijn blog op varkens.nl is tevens HIER te lezen.

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's