Mijn blog op boerderij.nl: Wordt verplaatsing landbouwproductie realiteit?

01-02-2021

We staan vlak voor Tweede Kamerverkiezingen in een tijd van historische omwentelingen en keuzes, ook in Nederland. De Eerste Kamer is aan zet over de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. De toeslagenaffaire heeft diepe wonden geslagen. Het heeft het falen van ambtelijke molens en zelfs de rechtsstaat aangetoond. De ondoorzichtige, onnodig zware tenuitvoerlegging van Natura 2000 in ons land dreigt voor met name de landbouwsector een toekomstige ‘toeslagenaffaire’ te worden.

Coalitievorming

Rentmeesterschap vereist ook waakzaamheid en publieke gerechtigheid. Eerlijkheid voor en na de verkiezingen tijdens de coalitievorming is nu noodzakelijk. Het kan niet zo zijn dat voor de verkiezingen tijdens de campagne de mond vol is van solidariteit, terwijl na de verkiezingen ambtelijke molens mensenlevens vermorzelen. Of dat iets soortgelijks gebeurt met decennia levenswerk van boeren en familiebedrijven.

Klimaatbeleid, Natura 2000 en stikstof hangen als zwaard van Damocles boven ’s lands cultuurlandschap en plattelandseconomie. Een economie die als stabiele pijler € 95,6 miljard aan exportwaarde toevoegt. Wordt er bijvoorbeeld wel voldoende gekeken naar de positieve kansen van de melkveehouderij bij uitvoering van het nationale klimaatakkoord? Of gaat de verplaatsing van landbouwproductie nu echt plaatsvinden?

Hoofdlijnen

In Brussel worden de hoofdlijnen van de wetgeving bepaald. De recente Nederlandse wetgeving aanpak van oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen vloeit voort uit de EU-Richtlijn die wij als Europees Parlement al jaren geleden tot stand brachten. Het Meerjarig Financieel Kader en coronaherstelfonds liggen vast, maar de onderhandelingen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de brexit-aanpassingsreserve lopen nog. De effecten van de boer-tot-bordstrategie en biodiversiteitsstrategie zijn nog niet eens bekend en gepubliceerd, of de EU-Commissie komt al weer met een EUmethaanreductiestrategie.

Waakzaamheid

De socialistische vicevoorzitter en Eurocommissaris Frans Timmermans stuurt ondanks de wil van Europees Parlement en lidstaten toch aan op zwaardere GLB-eisen. Dit terwijl de nationaal-conservatieve Poolse landbouwcommissaris Wojciechowski onterecht blijft hameren op veedichtheid en emissie van methaan en stikstof per hectare in landen als Nederland, België, Denemarken en Ierland,zónder te kijken naar de emissievoetafdruk en duurzaamheid per kilogram product.

Rentmeesterschap vereist waakzaamheid en publieke gerechtigheid, juist in de
landbouw, juist nu!

Met deze nieuwe benadering wordt openlijk de agenda van de links-liberale, ‘groene’ en opportunistisch-nationalistische alliantie ter verschuiving van vitale voedselproductie vanuit Noordwest-Europa naar Oost- en Zuid-Europa gediend, niet de klimaatovereenkomst van Parijs. Rentmeesterschap vereist ook waakzaamheid en publieke gerechtigheid, juist in de landbouw, juist nu!

Lees mijn column op boerderij.nl hier (alleen voor abonnees).

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's