• Annie Schreijer Facebook
  • Annie Schreijer Twitter
  • Annie Schreijer Youtube

Maatwerk in mestbeleid nodig

20-06-2017

Eén Europese beleidsnorm voor de hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest per hectare is “belachelijk”, zei onderzoeker Dr. J.J. Schröder van de Universiteit Wageningen dinsdag in de landbouwcommissie van het Europees Parlement. “Beter is maatwerk, steeds kijkend naar de lokale omstandigheden.” De onderzoeker bekrachtigde daarmee de visie van Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik. “Overduidelijk dat de sappige Nederlandse weilanden meer stikstof en nutriënten uit dierlijke mest kunnen hebben dan droge zandgrond in Spanje. Zelfs binnen Nederland zijn er grote verschillen.”

Schreijer-Pierik wil dat Europese wetgeving rekening gaat houden met die variatie in bodemgesteldheid en klimaat. “Voor beleidsmakers is één generieke norm misschien makkelijk, voor praktijkmensen is het ondoenlijk. Brussel baseert zich te weinig op de wetenschappelijke feiten, te veel op een ‘gewenste’ omvang van de veestapel. De wetgeving is aan vernieuwing toe.”

Nu geldt in de EU-Nitraatrichtlijn (nog uit 1991) een bovengrens van 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare. “Veel te laag“, zei Schröder. “Wij zien niet in waarom Nederland op wetenschappelijke gronden geen gebruik maakt van het instrument “vrijstelling” voor de komende vier jaar.”

Agenda

Laatste Video's