Impulsen nodig voor Nedersaksisch/Niederdeutsch

28-07-2016

Annie en Gieseke

De Nedersaksische en Nederduitse streektalen hebben dringend impulsen nodig. Projecten op internet, scholen en meer moeten het Twents, Drents, Platduits enz. enz. nieuw leven inblazen voor de jongere en komende generaties.

De eerste conferentie over het Nedersaksisch en Niederdeutsch in het Europees Parlement wil ideeën tot versterking van het Nedersaksisch en Niederdeutsch helpen lanceren. De conferentie is op 28 september in Brussel, met veel deelnemers uit Nederland, Duitsland en verder.

De conferentie is een initiatief van Annie Schreijer-Pierik (Europarlementslid CDA uit Twente), haar Duitse collega Jens Gieseke (CDU) en het Europees Bureau voor Kleine Talen (EBLT) uit Leeuwarden.

“Met het prachtige Nedersaksisch kunnen miljoenen mensen tot achterin Duitsland en Zuid-Denemarken elkaar verstaan. Dit gaat over grenzen heen, het past bij onze cultuur”, zegt Annie Schreijer-Pierik. “Maar de jonge generaties horen het minder en verleren het. Een ommekeer is nodig!”

Onno Falkena (EBLT): “Als Fries ben ik wel eens jaloers op dat enorme taalgebied van het Nedersaksisch. De taal is bij uitstek een Europees fenomeen. Het EBLT vindt het daarom prachtig dat het Nedersaksisch volop zal klinken in Brussel. De taal verdient het.”

Sprekers bij de conferentie zijn o.a. experts minderheidstalen van de Europese Commissie, Raad van Europa, de Streektaalorganisaties Nedersaksisch Taalgebied (SONT), Bundesraat för Nedderdűűtsch, dominee Anne van der Meiden (vertaler van de bijbel naar het Twents), Jan Kruimink (projectleider Drents op school), Martin Oude Wesselink (directeur RTV Oost), gedeputeerde Eric Lievers (Overijssel) en het Duitse parlementslid Gitta Conneman.

Tot slot is er een concert van het Nedersaksisch Vocaal Ensemble.

De meeste toespraken zijn in het Nedersaksisch. Vertaling naar Nederlands, Duits en Engels is voorzien.

Bezoekers kunnen zich tot 15 sept aanmelden via annie.schreijer-pierik@ep.europa.eu

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's