• Annie Schreijer Facebook
  • Annie Schreijer Twitter
  • Annie Schreijer Youtube

Huitema en Schreijer eisen heropening Zuid-Afrikaanse markt voor pluimveeproducten

11-09-2017

Huitema en Schreijer eisen heropening van de belangrijke Zuid-Afrikaanse markt voor Nederlandse pluimveeproducten. Na de uitbraak van vogelgriep sloot Zuid-Afrika de markt voor pluimveeproducten uit Nederland. Sinds mei van dit jaar is Nederland officieel vrij verklaard van vogelgriep door de Wereldorganisatie voor Diergezondheid. Ondanks deze officiële status houdt Zuid-Afrika haar markt gesloten.

Onterecht en onacceptabel“, zo vinden Europarlementsleden Jan Huitema (VVD) en Annie Schreijer-Pierik (CDA), die bij de Europese Commissie schriftelijk om opheldering vragen. Zij eisen dat er snel actie ondernomen dient te worden. Naast het importverbod schendt Zuid-Afrika ook handelsafspraken die met de Europese Unie zijn gemaakt door hoge heffingen door te voeren op pluimveeproducten voor EU-Lidstaten die wel toegang hebben tot de Zuid-Afrikaanse markt.

Huitema: “Het voelt als zeer onrechtvaardig dat na alle inspanningen van de sector, pluimveevlees uit Nederland nog altijd wordt tegen gehouden door Zuid-Afrika. Voor Europees pluimveevlees was Zuid-Afrika de grootste exportmarkt, dit gat wordt nu opgevuld door andere landen. We moeten hier dus zo snel mogelijk een oplossing voor vinden.”

Schreijer-Pierik: “De pluimveesector is in het afgelopen jaar hard getroffen door de vogelgriep en heeft er alles aan gedaan om het vertrouwen zo snel mogelijk terug te winnen. Het kan dan ook niet zo zijn dat Zuid-Afrika blijft vasthouden aan het verbod van Nederlandse pluimveeproducten. Dat is pure handelsdiscriminatie. Is hetgeen wat Zuid-Afrika nu doet bovendien wel conform de WTO-regels voor invoerrechten?

Agenda

Laatste Video's