Grotere toename administratieve lasten voor vleeskuikenhouders dreigt

11-10-2019

Uit een audit, uitgevoerd in 2014, werd geconcludeerd dat het noteren van het sterftecijfer bij vleeskuikens in Nederland niet op de juiste manier werd uitgevoerd. Op dit moment leveren vleeskuikenhouders sterftecijfers aan van de eerste week en is het dagelijkse sterftecijfer over de gehele mestperiode op te vragen. Een grotere toename van administratieve lasten dreigt voor de vleeskuikenhouders door de mogelijke verplichting voor de aanlevering van de dagelijkse sterftecijfers. “Het extra aanleveren van dagelijkse sterftecijfers leidt tot een nog grotere toename in administratieve lasten voor onze Nederlandse pluimveehouders en draagt niet bij aan een betere monitoring van dierenwelzijn. Dit met grote gevolgen voor de gehele pluimveesector. Daarom heb ik om opheldering gevraagd middels schriftelijke vragen aan de Europese Commissie” aldus Europarlementariër Annie Schreijer – Pierik (EVP/CDA).

Het dagelijkse sterftecijfer is reeds onderdeel van het voedselketeninformatie formulier (VKI) die elke vleeskuikenhouder aanlevert aan de slachterij. Wanneer daar aanleiding toe is kan de dierenarts/of bevoegde autoriteit nadere informatie in detail verkrijgen van het vleeskuikenbedrijf. Het extra aanleveren (vermelden op VKI) van dagelijkse sterftecijfers levert een toename in de administratieve last op, die niet in verhouding staat tot het nut -temeer omdat de extra informatie niets bijdraagt aan de monitoring van dierenwelzijn. Ook hebben controleautoriteiten de opdracht gekregen om bij toezicht in de betrokken pluimveesector de naleving van dit voorschrift nadrukkelijk mee te nemen en bij het niet naleven handhavend op te treden.

Ook in algemene zin baren de toenemende lasten en controles zorgen, deze staan namelijk haaks op het voornemen van het Ministerie van LNV om de druk van administratie en regels terug te dringen. Navraag leert dat meerdere lidstaten de sterftecijfers op eenzelfde manier aan de slachterij rapporteren zoals in Nederland gebruikelijk is. Wanneer het ministerie van LNV de aanbeveling nu zou doorvoeren creëert dat een ongelijk speelveld in de Europese Unie, met grotere Nederlandse lasten, maar ook mogelijke blokkering van partijen vleeskuikens die worden geïmporteerd/geëxporteerd omdat de papieren niet voldoen aan de Nederlandse eisen. “Het levert in zijn algeheel extra tijd, kosten en administratieve rompslomp op. Het is van belang om een gelijk speelveld te handhaven door in elke lidstaat dezelfde documentatieplicht te hanteren” aldus Annie Schreijer – Pierik.

Klik HIER voor de schriftelijke vragen namens Annie Schreijer-Pierik aan de Europese Commissie.

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's