Gewasbescherming: wetenschap, géén politieke onderbuik

16-01-2019

Europarlementariërs moeten vertrouwen hebben in de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). “Een onafhankelijke wetenschappelijke beoordeling en niet de eigen politieke onderbuik moet leidend zijn en blijven bij de toelating van werkzame stoffen voor gewasbeschermingsmiddelen in de Europese Unie”, aldus Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA). Woensdag stemde het Europees Parlement over de toekomst van Europees beleid voor pesticiden voor agrarisch en particulier gebruik. Schreijer-Pierik onthield zich bij de eindstemming, omdat ze het debat te gepolitiseerd en te weinig objectief vindt.

Besluiten over gewasbescherming moeten niet geleid worden door politieke onderbuiksentimenten, maar door wetenschappelijke bevindingen en het onafhankelijke Europese voedselveiligheidsagentschap EFSA, dat de risicobeoordeling uitvoert, aldus de CDA-politica. Om diezelfde reden verzette Schreijer-Pierik zich tegen de oprichting van het bijzondere pesticidencomité in het Europees Parlement. “Overbodig en een verspilling van belastinggeld”, aldus de politica.

De EU-toelatingsprocedure is al de veiligste ter wereld”, zegt Schreijer-Pierik. “Politici moeten zich daar niet mee bemoeien, alleen omdat er ongefundeerde angstscenario’s en nepnieuws circuleren.” Het CDA vindt gewasbeschermingsmiddelen onmisbaar voor de voedselzekerheid en grondstoffenefficiëntie. “Ik ben daarom tevreden over de brede steun voor mijn pleidooi voor invoering van een versnelde toelatingsprocedure voor groene gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico”, zegt Schreijer-Pierik.

In de bestaande EU-procedure staan het voorzorgsbeginsel, de volksgezondheid en het milieu voorop. Daaraan rommelen, veroorzaakt juist – vaak onbedoeld – méér milieu- en economische schade.” Ze hekelt de hypocrisie van veel collega-politici. “Politici die het onafhankelijke EFSA wegens zijn positieve advies over glyfosaat nog schimmigheid en onverantwoordelijkheid verweten, bejubelden een jaar later datzelfde EFSA wegens het advies om neonicotinoïden in alle vollegrondsteelten onder open lucht te verbieden.

Gebruikers grijpen na recente verboden van moderne werkzame stoffen steeds vaker terug op verouderde middelen die meer schade aan het milieu kunnen aanrichten. Het CDA waarschuwt voor de gevaren voor innovatie, onderzoek en milieu in de Europese Unie als de gereedschapskist van boeren en tuinders verder leegraakt.

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's