• Annie Schreijer Facebook
  • Annie Schreijer Twitter
  • Annie Schreijer Youtube

Geen boetes om enquêtedeelname te verplichten

10-10-2017

De Landbouwcommissie in het Europees Parlement vindt dat statistiekbureaus geen boetes mogen opleggen aan boeren en tuinders om enquêtedeelname af te dwingen. Dat bleek vandaag na stemming over een voorstel van CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. “De commissie geeft hiermee een helder signaal af aan bureaus zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat boeren dwingt tot enquêtedeelname op straffe van een boete van 1500 euro”, stelt Schreijer-Pierik.

Het CBS maakte ruim een jaar geleden bekend dat het boetes oplegt aan boeren die niet willen meewerken aan een vijftal enquêtes. “Daarvan heb ik destijds al gezegd dat de regeldruk voor de land- en tuinbouw zo alleen maar onnodig toeneemt”, zegt Schreijer-Pierik. Ook benadrukte zij toen dat een boetesysteem een buitenproportionele maatregel is.

Met de aanname van vier wijzigingsvoorstellen vandaag, steunt de Landbouwcommissie de positie van de CDA-politica.
Het CBS verwees bij invoering van de boetes naar eisen die door Europa zouden zijn opgesteld. Maar de landbouwstatistieken, die lidstaten jaarlijks moeten aanleveren bij de Europese Commissie, dienen echter niet via een voorgeschreven inzamelingsmethode te worden verkregen. Dat heeft Eurocommissaris Marianne Thyssen (Sociale Zaken) vorig jaar al in reactie aan Schreijer-Pierik laten weten.

Eind dit jaar zal het volledige Parlement zich buigen over de inzameling van de landbouwstatistieken en over het voorstel van Schreijer-Pierik.

Agenda

Laatste Video's