Europese goedkeuring voor irrigatie met gezuiverd afvalwater

14-05-2020

Woensdag 13 mei is het wetsvoorstel over kwaliteitseisen van hergebruikt afvalwater formeel goedgekeurd in het Europees Parlement. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om gezuiverd afvalwater te gebruiken voor irrigatie in de land- en tuinbouw. Het voorstel is eerder al goedgekeurd tijdens onderhandelingen tussen lidstaten van de Europese Unie, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Een goedkeuring op 13 mei betekent dat de wet daadwerkelijk geïmplementeerd gaat worden.

Annie Schreijer-Pierik werkte als CDA-woordvoerder de laatste jaren aan het wetgevingsdossier: “De nieuwe wet is belangrijk voor de hele agrarische sector in de EU. Toenemende droogte is een uitdaging waar boeren in heel Europa mee te maken hebben. De landbouwsector moet daarom niet alleen grond- en oppervlaktewater gebruiken voor irrigatie, maar ook kijken naar nieuwe bronnen.” Onder strenge voorwaarden kan afvalwater nu dusdanig gezuiverd worden dat het kan worden hergebruikt voor de beregening van landbouwgewassen. In het wetsvoorstel staan Europese kwaliteitscriteria voor het hergebruikte water, die in alle lidstaten de voedselveiligheid en volksgezondheid waarborgen.

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's