Europese boeren zijn de oplossing, niet het probleem

13-12-2023

Europese boeren leveren geweldig werk door hoge kwaliteit voedsel te produceren en de hoogste productienormen ter wereld te volgen. Echter, naarmate de eisen en wetgeving toenemen, wordt de landbouw steeds uitdagender.

De EVP-fractie luistert naar boeren en zoekt oplossingen om onze voedselproductie te beschermen. Onze visie is eenvoudig: we willen onze boeren ondersteunen en ontwikkelen zodat ze veerkrachtig zijn in het licht van uitdagingen.

Sinds 2005 is de EU ongeveer een derde van zijn boerderijen kwijtgeraakt. Het aandeel van mensen die in de landbouw werkzaam zijn, daalde van 6,4% van de totale EU-werkgelegenheid in 2005 naar 4,2% in 2020.

Jonge mensen nodig

Boeren worden ouder. In 2020 was slechts één op de tien boeren jonger dan 40 jaar. We hebben dringend jonge mensen nodig in de agrarische sector om onze voedselproductie veilig te stellen en boerenbedrijven een toekomst te kunnen blijven bieden. Dit betekent in de praktijk het aanpakken van de uitdagingen van toegang tot agrarische grond en financieringen, en het promoten van onderwijs en training. Ook is het waarborgen van samenhang tussen lokale, nationale en Europese maatregelen voor jonge boeren belangrijk.

We willen ook de marktpositie van boeren versterken

Concurrentie op de wereldmarkt is moeilijk als bedrijven buiten de EU andere, minder strenge regels volgen. De EVP-fractie wil daarom het speelveld gelijktrekken door te eisen dat elk land dat naar de EU exporteert dezelfde regels moet volgen voor dierenwelzijn, pesticidengebruik of andere criteria die we voor onze eigen boeren stellen. Dit is niet alleen eerlijk tegenover onze boeren, maar ook goed voor het milieu wereldwijd.

In het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zullen we doorgaan met het verbeteren van instrumenten voor prijsstabiliteit en een eerlijk verdienmodel. We willen ook de marktpositie van boeren versterken. De goedkeuring van de allereerste richtlijn ter aanpak van oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen was een succes van de EVP-fractie en we zullen ervoor zorgen dat deze voor alle Europese voedselproducenten werkt.

Nieuwe technologieën

Investeringen in en toegang tot de nieuwste technologieën zijn essentieel om de Europese landbouw concurrerend te houden op de wereldmarkt, onze hoge normen te handhaven en duurzame productiemethoden te waarborgen die in lijn zijn met de verwachtingen van de samenleving. Door onderzoek en innovatie kunnen we de uitstoot van broeikasgassen verminderen en betere resultaten behalen op vele andere gebieden.

We pleiten voor veel betere en snellere goedkeuringsprocedures voor nieuwe technieken

Door nieuwe technologieën te gebruiken, kunnen we onze milieu-impact verminderen zonder de agrarische productie te verminderen. Het omarmen van precisielandbouw en milieuvriendelijke innovaties zal de productiviteit verhogen en de milieuvoetafdruk minimaliseren. We pleiten voor veel betere en snellere goedkeuringsprocedures voor nieuwe technieken en alternatieven. We hebben meer investeringen nodig in technologie, infrastructuur en energiebeheersystemen in samenwerking met regelgeving op maat.

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's