Europees Parlement steunt vlotte actie tegen oneerlijke handelspraktijken

25-10-2018

De aanpak van oneerlijke handelspraktijken in de landbouw is donderdag in een stroomversnelling gekomen. Het Europees Parlement heeft haar steun uitgesproken om direct in onderhandeling te treden met de EU-landen om oneerlijke handelspraktijken te stoppen.

Annie Schreijer-Pierik (CDA Europarlement) juicht deze stap toe: “Veel boeren en tuinders worden door hun afnemers uitgeknepen en staan zeer zwak in hun onderhandelingen. Boeren zien soms dat supermarkten hun contracten eenzijdig en met terugwerkende kracht verslechteren. Of bestellingen kort tevoren annuleren of prijzen verlagen.

Sinds de bekendmaking van de nieuwe regels tegen oneerlijke handelspraktijken, probeert de supermarktlobby er alles aan te doen om deze wetgeving te vertragen en te blokkeren. Schreijer vecht samen met haar Ierse collega Mairead McGuinness al jaren voor een eerlijkere behandeling van boeren en tuinders. Ook tijdens haar lidmaatschap van de Tweede Kamer van 1998 tot 2010 heeft Schreijer-Pierik hieraan gewerkt, onder meer als voorzitter van de vaste Kamercommissie landbouw. “We moeten goed op onze hoede zijn, supermarkten proberen angst te zaaien over spectaculair hogere voedselprijzen, terwijl het hier om centen of dubbeltjes gaat“, aldus Schreijer-Pierik.

Schreijer vindt het erg vreemd dat de VVD in het Europees Parlement donderdag tegen deze stap heeft gestemd. Hiermee houdt de VVD zich niet aan de afspraken onder het regeerakkoord Rutte III, waarin versterking van de positie van de boer in de keten ten doel wordt gesteld. “De VVD ondermijnt zo de boeren in Europa en daarmee de voedselzekerheid van alle burgers op ons continent.

De tegenlobby voert aan dat de voorgestelde wetgeving inkoopcombinaties door detail- en groothandelaars verbiedt. Ook mogen milieubeschermingsnormen niet verder gaan dan de bestaande regels. De Oostenrijkse Minister Elisabeth Köstinger heeft namens het Raadsvoorzitterschap echter al meegedeeld dat dergelijke ondoordachte formuleringen nog in de onderhandeling verbeterd kunnen worden.

Volgens Schreijer-Pierik zijn deze aandachtspunten dus geen reden om het gehele wetgevingsproces te vertragen.
Schreijer-Pierik: “Ik wil dat ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven en verwaarding van extra inspanningen wel mogelijk blijft. Onze Nederlandse boeren en tuinders zijn daarin internationale kampioenen, ook om nichemarkten te bedienen.

Agenda

Laatste Video's