Europees Parlement: “Schonere vrachtwagens en bussen in 2030”

14-11-2018

STRAATSBURG – Zware bedrijfsvoertuigen moeten in heel Europa in 2030 zeker 35 % minder CO2 uitstoten, eist het Europees Parlement. Europarlementariërs stemden vandaag vóór wetgeving om de uitstoot van broeikasgassen door zware bedrijfsvoertuigen zoals vrachtwagens en bussen aan te pakken. Het plenair aangenomen compromisvoorstel van CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik en twee Duitse collega’s in de milieucommissie voorziet ook in een tussentijdse reductiedoelstelling van 20 % minder CO2-uitstoot door deze zware voertuigen in 2025: “Een belangrijke stap naar klimaatvriendelijk wegvervoer!

Daarmee is het Europees Parlement ambitieuzer dan het voorstel van de Europese Commissie en sommige EU-landen. “Hoewel vrachtwagens slechts 2 % van de voertuigen op de weg vormen, zijn ze verantwoordelijk voor liefst 17 % van de transportuitstoot. De Nederlandse transportsector omarmt ons ambitieuze compromis en wil haar bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelen van Parijs kunnen gaan leveren”, zegt Schreijer-Pierik. Daarvoor zijn deze Europese normen noodzakelijk. “Minder CO2-uitstoot noopt producenten tot efficiëntieverbeteringen in brandstofmotoren en tot aërodynamischer ontwerp van de carrosserie en opleggers. Dit bespaart transporteurs brandstofkosten. Een win-winsituatie.

Producenten moeten er verplicht voor gaan zorgen dat nul- en laagemissievoertuigen een vijfde van het totaal aantal verkochte nieuwe zware bedrijfsvoertuigen uitmaken. “Emissievrije bussen zijn ontwikkeld en volop beschikbaar op de Europese markt. Nationale en Europese aanbestedingsvoorschriften voorzien al in maatregelen om het gebruik daarvan te stimuleren”, aldus Schreijer-Pierik.

Het CDA eist met een meerderheid van het Europees Parlement dat de Commissie een CO2-uitstoottest op de weg voor zware bedrijfsvoertuigen moet invoeren voor 2020. “Onafhankelijke testen op de weg met een onafhankelijke beoordeling door derde partijen moeten snel worden ingevoerd”, zegt Schreijer-Pierik. “We zijn té vaak bedrogen.

Europa moet voorloper blijven in de ontwikkeling van klimaatvriendelijkere zware bedrijfsvoertuigen, ontwikkeling van aandrijvingsaccu’s en uitvoering van de energietransitie. Als we achterop gaan lopen, kan ons continent zijn leidende rol als producent verliezen aan bijvoorbeeld Azië”, waarschuwt de CDA-politica. “Daarom is ons compromis ook aangenomen: geen extreme eisen en fratsen, maar sociaal-economisch haalbare, betaalbare noodzakelijke klimaatambitie voor producenten en transportbedrijven.

Agenda

Laatste Video's