Europarlementariërs: volledige effectbeoordeling EU-landbouwstrategie

24-11-2020

De Europese Commissie moet koste wat het kost een voorafgaande effectbeoordeling over de gevolgen van de Europese Boer tot Bord (‘Farm to Fork’)- en biodiversiteitsstrategieën voorleggen aan het Europees Parlement, zo eist CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik met landbouwcommissievoorzitter Norbert Lins, de Franse politica Anne Sander en andere prominente EU-landbouwpolitici in gezamenlijke schriftelijke vragen. “De vrees bestaat dat de uitvoering van deze strategieën tot een gevoelige daling van voedselproductie en stijging van de voedselprijzen in de EU kan leiden”, zegt de CDA-politica. De Europarlementariërs willen van eurocommissaris Frans Timmermans een onderbouwing zien voor zijn plannen om de Europese landbouw te verduurzamen en voor de verdere uitbreiding van strikt beschermd natuurareaal.

Zes maanden na publicatie ontbreekt nog elke onderbouwing per afzonderlijke doelstelling en over de totale gevolgen van beide strategieën, terwijl de Poolse eurocommissaris van landbouw ondertussen stelt dat de Commissie de strategische plannen van EU-landen voor het landbouwbeleid na 2022 al wel op deze doelstellingen wil beoordelen en afrekenen. Dat is de omgekeerde volgorde en geen toonbeeld van onderbouwd beleid”, aldus Schreijer-Pierik. “Er leven sinds de presentatie in mei grote vragen bij mij en mijn collega-parlementsleden: Hebben we straks voldoende duurzaam voedsel ‘van boer tot bord’ of een enorm tekort?

Hoewel het CDA-Europarlementslid positief is over onder meer de doelstelling ter halvering van antibioticagebruik, benadrukt ze dat bij elke doelstelling een eerlijke uitgangsdatum als grondslag essentieel is, zodat voorlopers niet voor hun eerder behaalde vermindering worden gestraft. “Mogelijke verstoring van de markt voor biologische producten, de vermindering van meststoffen en het uit productie nemen van 10 % van de landbouwgrond veroorzaken onrust en vragen. Het is onbestaanbaar dat de Commissie ondertussen aan democratisch gekozen Europarlementariërs inzage in haar eigen voorafgaande interne studies bij deze strategieën blijft weigeren”, benadrukt Schreijer-Pierik. “Zolang gefundeerde en doorgerekende verdienmodellen voor Europese agrarische familie- en gezinsbedrijven en voedingsketens ontbreken, kunnen de plannen van Timmermans geen succes worden.

Klik HIER voor de schriftelijke vragen aan de Europese Commissie.

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's