Europarlement verdeelt broeikasgas-doelen over alle sectoren

17-04-2018

Alle sectoren moeten bijdragen aan een lagere uitstoot van broeikasgassen. Het Europees Parlement heeft dinsdag ingestemd met klimaatwetgeving voor bindende reductiedoelstellingen om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Het gaat om de transport-, de bouw-, landbouw- en afvalsectoren, die anders dan andere sectoren zoals de industrie niet onder het Europese emissiehandelssysteem ETS vallen. Tegelijkertijd nam het Parlement wetgeving aan om broeikasgasemissies door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw op te nemen in het klimaat- en energiekader van de EU en de toekomstige verplichtingen van EU-landen.

De klimaatlusten en de -lasten moeten eerlijk worden verdeeld in de uitvoering door de Europese lidstaten, want klimaatbeleid moet wel haalbaar en uitvoerbaar blijven“, vindt Annie Schreijer-Pierik, Europarlementslid voor het CDA. “De land- en tuinbouwsector mag zeker niet het enige kind van de klimaatrekening worden“, vindt Schreijer-Pierik. Het verdrag van Parijs bepaalt dat klimaatbeleid niet ten koste mag gaan van voedselproductie.

De prikkel voor innovatief hergebruik van CO2 zoals in de glastuinbouw, maar ook voor klimaatinnovaties zoals de vastlegging van CO2 in de bodem juich ik toe. Een slimme combinatie met bodemgezondheid en biodiversiteit is mogelijk. Eén ding mogen wij niet vergeten: agrarische familiegezinsbedrijven zijn een onmisbaar onderdeel voor het mondiale klimaatprobleem. Juist daarom moet de Europese Commissie streng waken voor een mogelijk ongelijk speelveld tussen Europese boeren en tuinders uit verschillende EU-landen.

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's