EU-systeem voor visserijcontrole

01-02-2021

Vandaag en vrijdag stemt de visserijcommissie over de visserijcontrole verordening. In 2010 werd deze in het leven geroepen om te voorzien in een systeem voor monitoring, inspectie en handhaving van visserij-activiteiten in de Europese wateren en daarbuiten. Ondertussen is er veel veranderd; er zijn nieuwe technologieën beschikbaar gekomen, de visserijsector is duurzamer geworden en implementaties van bepaalde regels zijn niet altijd mogelijk gebleken. Een aanpassing van de verordening naar deze tijd is dus van groot belang. “Echter”, zo zegt CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, “regels kunnen bescherming bieden, maar regels kunnen ook voor een dusdanig onwerkbare situatie zorgen dat we een ongelijk speelveld creëren waar onze voedselvoorziening de dupe van wordt en dat mag uiteraard niet gebeuren. Wij als beleidsmakers moeten daarvoor hoeden.

Een heikel punt is het hebben van camera’s aan boord. De Europese Commissie wil dat er bij voorbaat meegekeken wordt bij alles wat er aan boord afspeelt. Schreijer-Pierik: “dit is net zoiets als dat er constant bij je op je bureau meegekeken wordt met alles wat je doet. Camera’s kunnen behulpzaam zijn in de voedingsindustrie, maar dit zou op vrijwillige basis of als tijdelijke sanctie bij zware overtredingen kunnen gelden.” Hierover en een over kleine 700 andere amendementen stemmen we vandaag en met tot slot de eindstemming op vrijdag.

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's