EU-Commissie: inbreukprocedure bij heropening Franse gruttojacht

15-01-2019

STRAATSBURG/BRUSSEL – Hoewel de Franse overheid zelf in de eerste plaats verantwoordelijk is voor naleving van de Europese vogelrichtlijn, zal de Europese Commissie indien nodig bij heropening van de Franse gruttojacht een officiële inbreukprocedure uitvoeren tegen Frankrijk. Daarmee kan de Franse overheid desnoods met boetes of dwangsommen gedwongen worden de vogelrichtlijn goed en volledig toe te passen. Dat antwoordt Eurocommissaris Karmenu Vella van natuurbeheer in reactie op de oproep van CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik eind vorig jaar.

De CDA-politica en boerin luidde de noodklok na aanhoudende berichtgeving dat Franse regio’s de verboden jacht op de grutto zouden heropenen en de jacht op andere kwetsbare weidevogels zoals de wulp verder zouden verruimen. Ondanks sterke aanwijzingen, zoals de recente verlenging van het Franse jachtmoratorium met slechts één jaar, heeft de EU-Commissie nog geen officiële inkennistelling over een mogelijke heropening van de jacht na het verstrijken van het huidige jachtmoratorium in juli 2019 ontvangen vanuit Parijs, laat Vella in zijn antwoord aan de Europarlementariër weten. De Europese Commissie benadrukt dat de jacht op een vogelsoort niet mag worden hervat indien de desbetreffende soort in aantal afneemt, zoals de grutto.

Ongeveer 87% van de West-Europese gruttopopulatie broedt in Nederland”, benadrukt Schreijer-Pierik. “Nederland is het belangrijkste broedgebied voor deze West-Europese trekvogel.” “Het aantal gruttobroedparen in Nederland is volgens onderzoekers vanaf 1967 met 75% is afgenomen en vanaf 2011 is deze afname helaas nog versneld. Aangezien eerder onderzoek nog stelde dat het lage broedsucces de oorzaak van de achteruitgang zou zijn, heeft Nederland als het belangrijkste broedgebied de grootste verantwoordelijkheid binnen Europa voor het in stand houden van deze gruttopopulatie”, legt Schreijer-Pierik uit. “Het is nu duidelijk: van heropening van de Franse gruttojacht mag ook na juli 2019 geen sprake zijn. Ik wil de komende jaren de EU-Commissie aan deze belofte tot ingrijpen bij eventuele heropening van de Franse gruttojacht houden.

Een heropening van de Franse jacht op beschermde vogelsoorten zou volgens het CDA de inspanningen van Nederlandse boeren, wildbeheereenheden, agrarische natuurverenigingen, vogelbeschermers én overheden voor weidevogelherstel en predatorenbeheer teniet doen. “Provincies werken met vele miljoenen euro’s Europese subsidies aan weidevogelbeheer. Niet alleen in Nederland trouwens, ook Vlaanderen en andere lidstaten”, merkt Schreijer-Pierik op.

Bijlagen:

  • Schriftelijke antwoorden van de Europese Commissie (januari 2019), klik HIER.
  • Eerder gestelde schriftelijke parlementaire vragen van mevrouw Schreijer-Pierik (15 november 2018), klik HIER.

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's