Eindelijk is puls terug op de agenda van de visserijcommissie

15-10-2020

Het is gelukt! Na lang aandringen wordt het ICES-advies, dat afgelopen mei uitkwam over de duurzaamheid van pulsvisserij, dan toch eindelijk op de agenda van de visserijcommissie gezet.

Afgelopen mei al is de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) met een glashelder advies naar buiten gekomen over de duurzaamheid van pulsvisserij. Dit advies is gebaseerd op het eindrapport van een internationaal vierjarig wetenschappelijk onderzoek naar de ecologische effecten van de pulsvisserij. De resultaten van dit onderzoek geven een grondige onderbouwing dat pulsvisserij wetenschappelijk aantoonbaar beter voor het milieu is.

Een geweldige uitkomst van het wetenschappelijke onderzoek. In Nederland zeggen en weten we dit natuurlijk al jaren. Nu hebben we harde bewijzen waar niemand omheen kan. Echter, binnen het Europees Parlement hebben we gemerkt dat niet iedereen dit zo ziet of wil inzien.

Samen met collega-Europarlementariërs Peter van Dalen, Jan Huitema, en Bert-Jan Ruissen heb ik direct, nadat het advies uitkwam in mei van dit jaar, schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie naar aanleiding hiervan. Daarnaast hebben we vervolgens bij de visserijcommissie in het Europees Parlement er keer op keer op aangedrongen om het advies op de agenda te zetten om te bespreken. En hier is dus deze week eindelijk gehoor aan gegeven. De precieze datum weten we nog niet, maar het zal voor november of december 2020 zijn.

Per 1 juli 2021 gaat een totaalverbod op pulsvisserij in, tot dan zitten we in een overgangsperiode. Er is dus nog tijd, de destructieve EU-koers op het gebied van pulsvisserij kan nog gewijzigd worden. En nu is er de kans om te laten zien dat EU-wetgeving niet gebaseerd is op emoties, activisme, protectionisme en economische afgunst. Innovaties gericht op verduurzaming van de sector moeten vooropstaan en mogelijk worden gemaakt in de EU. Beleid moet gemaakt worden op basis van feiten, en daar zal ik altijd voor blijven pleiten.

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's