De waanzin van minister Harbers

19-06-2023

Alle Europese wateren moeten in 2027 voldoen aan de eisen die de Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt. Deze Europese wetgeving heeft als belangrijkste doel het waarborgen van een goede waterkwaliteit en bevorderen van duurzaam watergebruik.

Veel wateren, waaronder ook in mijn mooie Twente, zullen in 2027 nog niet voldoen aan de gestelde eisen. Eisen zoals het opstellen van stroomgebiedsbeheerplannen, het uitvoeren van monitoring en het nemen van maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. De strikte eisen verlangen zware maatregelen, maar er wordt ook niet goed gemeten. Zo wordt er bijvoorbeeld niet gemeten in riolen naar medicijnresten van ziekenhuizen. Wanneer gaat Nederland nu echt eens denken aan onze boeren en tuinders die keer op keer slachtoffer zijn van de Nederlandse regeldruk?

Aangezien er enige overlap is tussen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de KRW op het gebied van landbouwactiviteiten die van invloed kunnen zijn op de waterkwaliteit, moeten onze boeren extra alert zijn en ook nog voedsel kunnen blijven leveren. Rentmeester Egbert Jaap Mooiweer van Twickel wijst erop dat een buffer van 6 meter langs de beken en waterlopen voor Europa voldoende is, maar Nederland gaat naar 250 meter. De Nederlandse voorstellen die nu op tafel liggen, gaan veel boeren in Twente veel goede grond kosten.

Samen met mijn Duitse CDU-collega-Europarlementariër Peter Jahr heb ik in het GLB voor een flexibele aanpak in de EU-landen gezorgd. Die flexibiliteit moet worden toegepast naast het daadwerkelijk meten van vervuiling. Maar die flexibiliteit wordt onze boeren niet gegund bij de verschillen tussen meetwaarden. De rivier de Dinkel wordt namelijk in Nederland als vies gemeten, maar in Duitsland als schoon. Hoe kan dit?

Het is goed wanneer er op lokaal en/of nationaal niveau wordt gekeken. Maar we hebben wel EU-standaarden nodig wanneer het grensoverschrijdende zaken zoals water betreft, zodat we situaties als bij de Dinkel voorkomen. Nederland is hét eindpunt voor veel wateren en mag niet de dupe worden van andermans vervuiling.

Nederland wil graag het beste jongetje van de klas zijn en stelt graag scherpe normeringen. Absoluut niet eerlijk naar zijn inwoners toe. We zien het nu met stikstof en zullen het zien met water. Boeren verdienen vertrouwen en moeten juist worden beloond voor het dagelijks voedsel dat zij produceren. Dat mag ook VVD-minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat goed in de oren knopen bij de invulling en uitvoering van de KRW.

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's