Crisisgeld zet geen zoden aan de dijk

12-03-2016

In september vorig jaar stelde de Europese Commissie na fel boerenprotest 500 miljoen euro extra (totaal 1 miljard euro) ter beschikking in de strijd tegen de lage voedselprijzen. Van de 30 miljoen euro die Nederland destijds toebedeeld kreeg, is te weinig op de boeren-keukentafel terecht
gekomen. Veel boeren uit mijn omgeving klagen steen en been over de keuzes die het kabinet heeft
gemaakt als het gaat over de besteding van het geld.

De 10 miljoen euro die het kabinet heeft gereserveerd voor de varkenshouderij, heeft niets aan de slechte situatie in de sector veranderd. Het bedrag van 5 miljoen euro dat beschikbaar is gesteld voor herstructurering van de sector is simpelweg te laag. Van een grondige sanering van de sector komt op die manier dan ook weinig terecht. Dit kabinet zou een voorbeeld moeten nemen aan deopkoopregeling uit 2001 van toenmalig minister Brinkhorst.

Zelf ben ik destijds als Kamerlid volop bij de herstructurering van de sector betrokken geweest. Op basis van die ervaring zeg ik dat het nu opnieuw tijd is voor een sanering. Daarbij moet wel voorop staan dat boeren met opgeheven hoofd en zonder een grote restschuld kunnen stoppen met hun bedrijf. Verder moet er worden nagedacht over zaken zoals bijscholing zodat degenen die hun bedrijf hebben opgegeven, op zoek kunnen naar nieuw werk. Het water staat veel bedrijven in de land- en tuinbouwsectoren tot aan de lippen als gevolg van de aanhoudende lage voedselprijzen en te hoge kosten. Kosten die het gevolg zijn van doorgeschoten nationale implementatie van Europese milieu- en dierenwelzijnswetgeving die afkomstig is uit de koker van de Nederlandse overheid.

Om de problematiek rondom de hoge kosten op de agenda te krijgen, houdt het EuropeesParlement eind april op mijn verzoek een hoorzitting over de opeenstapeling van nationale en Europese wet- en regelgeving. Leden uit de Landbouwcommissie zullen dan met belangenbehartigers en experts uit de land- en tuinbouwsector in debat gaan over mogelijke oplossingen.

Tot nu toe hebben we overigens nog te weinig signalen ontvangen van de Nederlandse landbouwvertegenwoordiging met betrekking tot de aanpak van de huidige crisis. Vanuit België ontvangen we veel meer signalen waar ik positief over ben. Iedereen praat mee en eet mee over land- en tuinbouw, maar actie blijft uit. Dat geldt overigens ook voor Europa.

Komende maandag debatteert het Europarlement weer met de Europese Commissie over de aanpak van de land- en tuinbouwcrisis en dan vooral met het oog op de zuivelsector. Een debat over de

grote problemen in varkenshouderij staat pas gepland voor donderdag 15 uur, wanneer de meeste Parlementariërs weer huiswaarts keren. Dit laat meteen zien welke prioriteit er wordt gegeven aan de problemen in de varkenssector.

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's