CDA: voedselzekerheid opnieuw centraal stellen in EU-beleid

24-03-2022

De Europese Unie moet vanwege de oorlog in Oekraïne haar landbouw- en voedselproductie opvoeren om de Europese en wereldwijde voedselzekerheid te garanderen. Die oproep doet het Europees Parlement vandaag aan de Europese Commissie en nationale regeringen van de lidstaten. Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) stond met haar christendemocratische EVP-Fractie in de landbouwcommissie aan de oorsprong van de verklaring en reageert verheugd:

“Dit is een helder signaal van het Europees Parlement: voedselzekerheid moet opnieuw centraal worden gesteld in het EU-beleid. Zonder voldoende voedsel geen vrede. Er is meer ruimte voor en steun aan onze boeren, tuinders en vissers nodig om dit te realiseren. Wij moeten dreigende hongersnoden voorkomen. Door de oorlog in Oekraïne is echt álles veranderd; daarom moeten zowel de bestaande wetgeving alsook de tenuitvoerlegging van de Green Deal kritisch tegen het licht worden gehouden.”

Schreijer-Pierik benadrukte tijdens het plenaire debat met landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski en de Franse minister Clément Beaune woensdagavond dat de “van boer tot bord”- en biodiversiteitsstrategieën – volgens eerdere wetenschappelijke effectbeoordelingen – de EU-voedselproductie drastisch zullen verlagen: “Deze strategieën moeten daarom onmiddellijk de ijskast in! De doelstellingen ervan moeten worden heroverwogen.”

Het Parlement steunde ook de oproep van Schreijer-Pierik om als EU in te zetten op duurzame innovatie, met name door groene kunstmestvervangers uit verwerkte dierlijke mest toe te staan. “Dit is noodzakelijk om onze afhankelijkheid van CO2-intensieve en chemische kunstmest te verminderen”, aldus Schreijer-Pierik. “Daarnaast kan ook het daarbij geproduceerde biogas als alternatieve energiebron worden gewonnen.”

De EU moet er alles aan doen om het huidige zaai- en pootseizoen in Oekraïne zo veel mogelijk te redden, zoals de Oekraïense landbouwminister dinsdag in zijn overleg met landbouwpolitici verzocht, zo beklemtoonde Schreijer-Pierik.

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's