CDA: natuur- en klimaatfonds EU moet samenwerking landbouw, industrie bevorderen

11-12-2018

Straatsburg – Het Europees Parlement heeft het programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) voor de periode vanaf 2021 tot 2027 goedgekeurd. Het LIFE-programma van de Europese Unie is het financieringsinstrument van de EU voor milieu en klimaatactie. “Een krachtig signaal van het Parlement dat klimaatbeleid niet een nationale Alleingang moet zijn, maar alleen in Europees verband voor klimaat een echt verschil gemaakt kan worden. Datzelfde geldt voor milieu en biodiversiteit”, aldus CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik – schaduwrapporteur op het fonds in de landbouwcommissie.

Het LIFE-programma moet bijdragen aan de overgang naar een schone, circulaire, energie-efficiënte, CO2-neutrale en klimaatbestendige economie. Tevens moet het programma helpen om het milieu, water en natuur te beschermen door projecten met een Europese meerwaarde te co-financieren. Het fonds begon in 1992 en tot nu toe zijn er vier volledige fasen van het programma afgerond. Gedurende deze periode heeft LIFE bijna vierduizend projecten medegefinancierd in heel Europa. Het Europees Parlement keurde bij meerderheid een amendement goed om de financiering te verhogen van € 5,5 miljard naar € 7,3 miljard. LIFE-projecten met betrekking tot het milieu – zoals biodiversiteit en circulaire economie – ontvangen dan meer financiering dan in het oorspronkelijke voorstel van de Commissie.

Schreijer-Pierik eiste met succes dat LIFE-projecten voortaan moeten worden beperkt tot projecten die de andere beleidsdoelstellingen van de EU niet ondermijnen, zoals bijvoorbeeld de voedselproductie. “Bij uitvoering van klimaat- en natuurprojecten met het LIFE-geld moeten lidstaten en provincies voortaan zoveel mogelijk samenwerking met boeren, tuinders, bosbouwers, ondernemers en de maatschappij zoeken. Gedwongen onteigening van boeren met EU-middelen moet in de toekomst niet meer mogen! Onbegrijpelijk dat een nipte meerderheid van het Parlement zich vanmiddag tegen mijn voorstel tot verplichting van samenwerking keerde: de groeiende tegenstelling tussen ecologie en economie kon zo worden verminderd, maar groenen en liberalen zijn daar blijkbaar tegen.

In de glastuinbouw zien we mooie voorbeelden waar samenwerking op het gebied van hergebruik van CO2 en restwarmte tot een win-win-situatie voor ondernemingen én klimaat leidt. LIFE-geld moet daar beter worden ingezet”, aldus de CDA’er.

De CDA-politica bepleitte eveneens dat het beheer van grote roofdieren tot de doelstellingen van het fonds moet gaan behoren. “De EU moet financiële mogelijkheden bieden voor een doelgerichte aanpak van bijvoorbeeld de toenemende wolvenpopulatie die in talloze lidstaten voor conflicten met landbouwers, hobbydieren en andere beschermde diersoorten zorgt”, zegt Schreijer-Pierik.

Agenda

Laatste Video's