CDA: Mag Nederlandse melkveehouderij rekenen met Belgische fosfaatcijfers?

10-01-2019

BRUSSEL – “Hoe is dit verschil mogelijk in één Europa!?”, vraagt CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik zich af. Een Nederlandse melkkoe stoot volgens de berekeningen van de Nederlandse overheid meer fosfaat uit dan diezelfde melkkoe in België doet volgens de cijfers van de Vlaamse overheid. Een Belgische melkkoe die gemiddeld 8.000kg melk per jaar produceert stoot 36kg fosfaat uit per jaar, terwijl volgens de Nederlandse overheid een melkkoe die gemiddeld 8.000kg melk per jaar produceert, 40,6kg fosfaat uitstoot per jaar. “Bijna dertien procent hogere uitstootcijfers dus! Exact hetzelfde dier! Een absurd verschil, zeker gezien het huidige leed aan de keukentafel door de fosfaatrechtenproblematiek”, aldus Schreijer-Pierik. “Het is voor veel boerengezinnen geen vijf voor twaalf meer, maar al vijf over twaalf!

Schreijer-Pierik heeft daarom middels schriftelijke vragen opheldering gevraagd aan de Europese Commissie over het verschil in fosfaatexcretiecijfers tussen beide EU-buurlanden. “Het kan toch niet waar zijn dat Nederlandse melkveehouders, die inmiddels niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen door het Nederlandse fosfaatrechtenstelsel, in ons buurland geen fosfaatprobleem zouden hebben gehad!”, aldus de CDA-politica.

Volgens Schreijer-Pierik moet de Europese Commissie een gelijk speelveld waarborgen voor melkveehouders in de Europese Unie, in het bijzonder de Nederlandse melkveehouderij ten opzichte van de Belgische melkveehouderij. “Dit is rekenen met dubbele standaarden en meten met twee maten. Welke acties gaat de Europese Commissie nu ondernemen ondanks dat het een Nederlandse uitvoeringsaangelegenheid is? Het gaat namelijk wel om de mestafspraken waaraan Nederland zich in Brussel heeft verbonden”, aldus Annie Schreijer-Pierik.

Is het lidstaat Nederland toegestaan om voortaan dezelfde fosfaatnormen en richtwaarden als België te hanteren?”, vraagt Annie Schreijer-Pierik aan de Europese Commissie, daarmee zijn veel boeren geholpen. “Als de sector zou mogen rekenen met de Belgische fosfaatexcretiecijfers zou de Nederlandse melkveehouderij mogelijk al ver onder het met Brussel afgesproken sectorale fosfaatproductieplafond uitkomen. En zouden we dan nog in Nederland überhaupt nog met fosfaatknelgevallen en een generieke korting van maximaal 8,3% op de boerenfamilie- en gezinsbedrijven te maken hebben gehad?”, vraagt Schreijer-Pierik zich af.

Bijlagen:

  • Schriftelijke vragen aan de Europese Commissie, klik HIER
  • Tabel overzicht verschil in excretiecijfers, klik HIER

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's