CDA luidt opnieuw noodklok over Franse weidevogeljacht

26-07-2019

BRUSSEL – Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) luidt opnieuw de noodklok over de Franse jacht op beschermde weidevogels. “De Europese Commissie lanceert nu weliswaar een inbreukprocedure tegen Frankrijk vanwege het gebruik van lijmvallen en staande vogelnetten in strijd met de Vogelrichtlijn. Maar Brussel blijft zwijgen over de voortijdige opheffing door de Franse Raad van State van een moratorium op de jacht op wulp én grutto eerder deze maand.” Enkele dagen geleden deed het Franse ministerie van Milieu er nog een schepje bovenop door plots een afschotquotum voor zesduizend beschermde wulpen (en dertigduizend zomertortels) goed te keuren. “Onaanvaardbaar en ongehoord in dit Jaar van de Wulp”, vindt de CDA-politica, die daarom vlak voor het zomerreces spoedvragen stelt aan Eurocommissaris Karmenu Vella (Milieu). Ze wil weten hoe de Commissie een mogelijke heropening van de gruttojacht zal voorkomen en de opnieuw toegelaten Frans wulpenjacht alsnog zal stoppen.

Het Franse afschieten van wulpen valt op geen enkele wijze te rechtvaardigen en is in strijd met alle richtlijnen”, stelt Schreijer. “Hoewel de Europese wulpenpopulatie nog een half miljoen vogels bedraagt, zijn de aantallen broedende wulpen in ons land tussen 1990 en 2015 al met veertig procent gedaald. De vogel staat niet voor niets op de rode lijst.” De Europese Commissie gaf eerder nog aan dat de jacht op een vogelsoort niet mag worden heropend als de betreffende soort in aantal afneemt. Dat is bij wulp en grutto het geval.

Van legitieme redenen als schadebestrijding of een geloofwaardig vogelherstelplan is in het geval van Frankrijk geen sprake, benadrukt Schreijer-Pierik. Daarom vraagt de CDA-politica opnieuw sancties van de Europese Commissie tegen de Franse wulpenjacht. Met een inbreukprocedure kan Frankrijk met dwangsommen worden gedwongen EU-vogelwetgeving te respecteren.

Schreijer wil dat de Eurocommissaris kleur bekent: “Of kan het grote Frankrijk als enige land in de EU met dit soort praktijken blijven wegkomen?” Heropening van de Franse jacht op beschermde weidevogels zal de inspanningen van Nederlandse, Belgische en andere Europese boeren, wildbeheereenheden, agrarische natuurverenigingen, vogelbeschermers en overheden voor de wulp tenietdoen, waarschuwt de Europarlementariër. “Het gaat om miljoenen euro’s aan nationale en Europese subsidies voor weidevogelbeheer. Of zal de Europese Commissie straks weer beweren dat de neergang van de Europese wulpenstand de schuld is van de landbouw?

Klik HIER voor de schriftelijke vragen van Annie Schreijer-Pierik aan de Europese Commissie.

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's