CDA: krachtiger Europese aanpak antibioticaresistentie nodig

13-09-2018

Het Europees Parlement eist maatregelen voor de aanpak van antimicrobiële resistentie (AMR). Donderdag bekrachtigde het Europees Parlement nagenoeg unaniem een oproep tot actie, waarbij CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (Volksgezondheid) nauw betrokken was. Antibioticaresistente bacteriën veroorzaken jaarlijks in Europa vele tienduizenden sterfgevallen. Tegen 2050 kan de toenemende resistente van bacteriën en micro-organismen mogelijk tot grotere maatschappelijke ontwrichting leiden dan de bankencrisis van 2008.

Het is daarom goed dat het Europees Parlement eindelijk mijn oproep steunt om het dumpen van goedkope antibiotica en de verstrekking van antibiotica zonder deugdelijk medisch voorschrift in alle EU-lidstaten te verbieden”, aldus Schreijer-Pierik. Tegelijkertijd prijst het Parlement de aanzienlijke vermindering van antibioticagebruik door Nederlandse dierhouders in de afgelopen jaren. Schreijer: “Een terechte pluim voor de inspanningen van onze boeren en veterinaire sector. De Nederlandse “één gezondheid”-aanpak van de afgelopen jaren, met name in de dierhouderij, wordt door het Parlement als een voorbeeld voor heel Europa geprezen.

Maar daarmee alleen komen we er niet”, benadrukt Schreijer-Pierik. “Want de meeste overdracht van antibioticaresistente bacteriën gebeurt in de humane gezondheidszorg en tussen mensen onderling, bijvoorbeeld door migratie en vakantiereizen. Onnodig gebruik van antibiotica moet dáár dan ook worden voorkomen.

Omdat steeds meer bacteriën ook resistent worden tot de kritische laatstelijnsantibiotica vraagt het EU-Parlement met spoed aan de Commissie en de lidstaten om meer financiële steun voor de ontwikkeling van nieuwe generaties innovatieve antibiotica. Farmaceutische giganten zien daar veelal geen brood is vanwege de lage verkoopprijs van antibiotica.

Vaccinatie is een kosteneffectieve maatregel. EU-landen moeten nu krachtig gaan vaccineren, ook Nederland”, zegt Schreijer-Pierik. De CDA-Europarlementariër dringt ook al jaren aan op een Europese aanpak van farmaceutische residuen en antibioticaresistente bacteriën in het oppervlaktewater. “We wachten al vijf jaar op een strategische aanpak van farmaceutische stoffen in het water. Waar wacht de Eurocommissaris op?

Agenda

Laatste Video's