CDA: hergebruik water in EU bevorderen

12-02-2019

STRAATSBURG – De extreem droge zomer en de klimaatverandering vereisen meer hergebruik van gezuiverd riool- en ander afvalwater, vindt het Europees Parlement. “Niet alleen in het droge Zuid-Europa waar bijna 90 % van het irrigatiewater uit zuiveringsinstallaties komt, maar ook in Nederland is de benutting van waterhergebruik noodzakelijk”, aldus CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik.

Een grote meerderheid van het EU-Parlement steunde de eis van de CDA-politica dat het Nederlandse proefproject ‘Landbouw op peil’ in het Overijsselse Haaksbergen ongehinderd moet kunnen doorgaan, zonder belemmering door nieuwe regelgeving. Bij dat onderzoeksproject wordt gezuiverd water uit de Twentse rioolwaterzuiveringsinstallatie gebruikt om agrarische percelen op droogtegevoelige hoge zandgronden in Twente te bewateren. “In tijden van droogteschade aan landbouwpercelen en natuur in Nederland is dit van het grootste belang”, zegt Schreijer, CDA-woordvoerder water en milieu.

In zuidelijke EU-landen wordt al langer gebruik gemaakt van hergebruikt water voor landbouw-, natuur- en industriële toepassingen. De nieuwe Europese wetgeving voor waterhergebruik die het Parlement vandaag goedkeurde, zal door strenge veiligheidsnormen gaan toezien op de volksgezondheid en het milieu. “Voedingsproducten uit lidstaten van de EU die al volop afvalwater hergebruiken voor de teelt van hun gewassen, komen op de Europese interne markt. Het hergebruikte afvalwater moet daar nu strenger gevrijwaard worden van alle vervuiling en bedreigingen voor de voedselkwaliteit”, benadrukt Schreijer-Pierik. “Het is van levensbelang dat nu ook een duidelijke verdeling van de aansprakelijkheid en eindverantwoordelijkheid van leveranciers van gezuiverd water voor hergebruik enerzijds en afnemers anderzijds tot stand is gebracht door deze EU-wet. Het kan niet zo zijn dat boeren aansprakelijk zijn als de processen of de zuiveringsinstallatie van de waterleverancier niet op orde zijn.

Ook in de Nederlandse industrie wint afvalwaterhergebruik snel terrein. Zo wordt in het Gelderse project Duurzaam water Eerbeek industriewater uit drie lokale papierfabrieken anaeroob gezuiverd. Het hierbij vrijkomende biogas wordt ingezet als brandstof voor de productie van warmte voor de papierproductie en het gezuiverde water wordt in het proces gewoon opnieuw gebruikt. “De hiermee gepaard gaande belangrijke besparingen op grondwater, aardgas, chemicaliën en CO2-emissie worden door deze nieuwe EU-wetgeving verder gestimuleerd.

Agenda

Laatste Video's