CDA: help schapen tegen wolven en ziektes

03-05-2018

Schapen- en geitenhouders moeten meer hulp krijgen in de strijd tegen dierziekten, antimicrobiële resistentie en ook wolven. Het Europees Parlement heeft daartoe donderdag aanbevelingen aangenomen, met steun van het CDA.

Grazende schapen zijn onmisbaar in het beheer van onze dijken en heidevelden. Om deze belangrijke sectoren te behouden is een steuntje in de rug hard nodig“, zegt CDA-Europarlementariër Schreijer-Pierik. “Bovendien is er de economische waarde van zuivel en vlees van geiten en schapen.

De komst van de wolf naar Nederland en andere EU-landen verontrust het Europees Parlement. Het parlement steunde donderdag met een grote meerderheid de voorstellen van Schreijer-Pierik om de beschermde status van wolven te herzien en zo hun verspreiding in beweidingsgebieden tegen te kunnen gaan. “Waar de wolf de weidegang verstoort, moet hij beheerd worden.

Het Europees Parlement wees op voorstel van Schreijer ook op de noodzaak van preventieve vaccinatie van schapen en geiten, onder andere tegen Q-koorts. “Ik heb het Q-koortsdrama, de ruimingen en de ziektegevallen als Kamerlid van nabij meebeleefd. Vaccinatie betekent effectieve preventie. De Europese Unie moet daarom eindelijk eens met een uniforme Europese regeling voor vaccinatie bij dierziekte-uitbraken komen. Misvattingen over diervaccinatie in de afzetketen voor dierlijke producten moeten verdwijnen. Door deze onjuiste opvattingen over voedselveiligheid lijden dierhouders die hun dieren vaccineren bij de verkoop van hun vlees, zuivel en andere producten onnodig grote financiële verliezen, die onterecht als ondernemersrisico worden beschouwd”.

Het Europees Parlement heeft donderdag daarom alvast gevraagd om financiële stimulansen en ondersteuning door de Europese Commissie aan schapen- en geitenhouders die een hoge vaccinatiegraad van hun dieren kunnen aantonen.

Agenda

Laatste Video's