CDA gelukkig met goedkeuring EU-landbouwakkoord: ‘Niet morrelen aan inkomenssteun boerengezinnen’

23-11-2021

STRAATSBURG – Vandaag heeft het Europees Parlement haar definitieve goedkeuring verleend aan het wetgevingsakkoord tussen Europees Parlement en de EU-lidstaten over het nieuwe EU-landbouwbeleid vanaf 2023. “Gelukkig dat dit GLB-akkoord plenair gesteund is”, reageert Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA), lid van de landbouwcommissie. Ze werkte in haar EVP-Fractie in het Parlement de afgelopen jaren op het dossier nauw samen met de Duitse christendemocratische hoofdonderhandelaar Peter Jahr.

“Dit resultaat is een compromis en tegelijkertijd misschien wel de belangrijkste hervorming sinds 1992. De uitvoering van de duurzaamheidseisen voor de inkomenssteun zal een hele uitdaging worden voor Nederlandse boeren en tuinders”, benadrukt de CDA-politica. Boeren zullen in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voortaan kunnen deelnemen aan vrijwillige ecoregelingen op gebied van biodiversiteit, klimaat, water en dierenwelzijn. Hiervoor reserveren lidstaten en Parlement in het akkoord ten minste 25 procent van de begroting voor directe betalingen aan boeren. “Het is daarbij wel van belang dat Rijksoverheid en provincies binnen het Nederlandse strategische plan nu niet zomaar morrelen aan de inkomenssteun voor boerenfamilie- en gezinsbedrijven. Bijna de helft van de Nederlandse melkveehouders en een groot deel van de akkerbouwers zouden zonder GLB-subsidies een negatief inkomen hebben. Ons EU-akkoord biedt noodzakelijke financiële zekerheid en het toekomstperspectief dat de landbouwsubsidies, met aandacht voor verduurzaming en innovatie, behouden blijven. Het is aan de lidstaten hiermee verantwoord om te gaan in hun nationale strategische plannen en het verdienmodel te versterken.”

Het GLB omvat bijna een derde (31,95% of € 386,6 miljard) van de begroting voor 2021-2027 van het meerjarig financieel kader van de Europese Unie (€ 1,21 biljoen). Ongeveer 70% van de GLB-begroting ondersteunt het inkomen van de zes tot zeven miljoen landbouwbedrijven in de EU. Het totale GLB-budget uit EU-middelen omvat in de periode 2023-2027 voor Nederland per jaar ongeveer 790 miljoen euro.

Voor het CDA is het essentieel dat het GLB na 2023 het behoud van agrarische familie- en gezinsbedrijven, jonge boeren en regionale voedselzekerheid blijft garanderen. “Door dit akkoord komt er ook meer geld voor jonge boeren en bedrijfsopvolgers”, aldus Schreijer-Pierik. Nederlandse overheden moeten volgens de CDA-politica bij de tenuitvoerlegging van de voorschriften in het nationaal strategisch plan rekening houden met de eigen specifieke nationale omstandigheden, zoals de vele waterlopen als sloten in het landbouwareaal en de hoge grondprijzen in ons land. “Op dit punt heb ik het afgelopen jaar stevig politiek gedrukt richting de onderhandelaars, onder meer op het punt van bufferzones, braaklegging en vanggewassen. Gebruik dan als Nederland ook die bereikte flexibiliteit!”

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's