CDA Europa: speciale pesticidencommissie ‘totaal onnodig’

06-02-2018

STRAATSBURG – Een meerderheid van het Europees Parlement heeft dinsdag ingestemd met de instelling van een bijzondere parlementaire commissie die de EU-vergunningsprocedures voor gewasbeschermingsmiddelen moet gaan analyseren en beoordelen. CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik acht een dergelijke onderzoekcommissie “totaal onnodig en overbodig, een verspilling van belastinggeld”. De instelling van een speciale commissie komt er op voorstel van de EP-fractievoorzitters, naar aanleiding van de hernieuwde toelating van het onkruidverdelgingsmiddel glyfosaat door EU-lidstaten. Tegen dat besluit bestaat bij sommige Europarlementariërs verzet. Nederland was eind november bij de meerderheid die voor de verlenging van glyfosaat stemde, Frankrijk voerde het neekamp onder de lidstaten aan.

Dat nu – met terugwerkende kracht – door allerlei politici een oordeel gaat worden geveld over objectief wetenschappelijk onderzoek en concrete, deskundige beoordelingen door onafhankelijke EU-agentschappen als EFSA en ECHA, is volledig in strijd met de beginselen van behoorlijk Europees beleid en goede wetgeving”, benadrukt Schreijer-Pierik namens het CDA. “Een dergelijke politieke beoordeling gaat voorbij aan wetenschappelijke feiten en onafhankelijke adviezen. Er is de terechte vrees dat de werking van deze parlementscommissie zal worden gedomineerd door angst, emoties en verdraaiingen.”
Gewasbeschermingsmiddelen zijn essentieel voor de Europese en wereldwijde voedselvoorziening. Europese wetgeving stelt bovendien reeds strenge milieu- en gezondheidseisen aan de toelating van de werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen. In de komende jaren zullen naar verwachting door de bestaande kostbare en strenge EU-toelatingsprocedures verschillende bestaande gewasbeschermingsmiddelen niet verlengd worden.

Schreijer vreest dat “de gereedschapskist” van boeren en tuinders leeg raakt en de Europese voedselproductie op het mondiale speelveld op den duur achterop komt. Volgens de CDA-woordvoerder milieubeheer, land- en tuinbouw is er op dit moment bovendien vanwege bestaande Europese juridische belemmeringen te weinig innovatie en groene vernieuwing in de gewasbeschermingsmiddelensector.

De instelling van deze onderzoekscommissie toont voor mij eens te meer aan dat de Europese Commissie en lidstaten zo snel mogelijk met een versnelde toelatingsprocedure voor de werkzame stoffen van groene gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico moeten komen, die onder de huidige wetgeving nog een onnodig lange Europese en nationale procedure moeten doorlopen.” Een grote meerderheid van het EU-Parlement eiste in februari vorig jaar op voorstel van Schreijer-Pierik een ‘fast track procedure’ voor deze laagrisicomiddelen van de Europese Commissie. “Deze middelen kunnen voor bepaalde toepassingen een nuttig alternatief voor synthetische gewasbeschermingsmiddelen bieden.”

Agenda

Laatste Video's