CDA: Europa moet hergebruik plastic verplichten

13-09-2018

Alle plastic verpakkingen moeten kunnen worden hergebruikt in 2030. Donderdag nam het EU-Parlement in Straatsburg daartoe een nieuwe Europese strategie voor kunststoffen in de kringloopeconomie aan. “Tot nu toe hebben we als Europa ons plastic afvalprobleem steeds afgeschoven richting landen als China. Maar juist China heeft recent besloten om de invoer van EU-plasticafval te verbieden. Daarmee is het plots vijf over twaalf: de tijd voor krachtige actie, innovatie en investering op het gebied van hergebruik van plastic is nú gekomen”, zegt CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik.

Het Parlement eist voor de komende jaren een minimumgehalte aan gerecycled materiaal voor bepaalde kunststofproducten die op de EU-markt worden gebracht en ook de vaststelling van duidelijke veiligheids- en kwaliteitsnormen voor dit gerecycled plastic. Tevens vraagt het Parlement op voorstel van het CDA dat de Europese Commissie en EU-lidstaten minimumeisen vast te stellen in productwetgeving om het vrijkomen van schadelijke microplastics bij de bron aan te pakken, zoals bij textiel, banden, verf en sigarettenpeuken. Het EU-Parlement roept eveneens op tot een uiteindelijk verbod tegen 2020 op het opzettelijk toevoegen van microplastics – minuscule kunststofdeeltjes, kleiner dan 5 millimeter – in cosmetica, persoonlijke verzorgings- en schoonmaakproducten.

Jaarlijks wordt circa 26 miljoen ton plasticafval in de EU geproduceerd waarvan nog steeds maar 30% wordt ingezameld en gerecycled. Nederland loopt weliswaar met een hergebruik van kunststoffen van 51 % ver voor op andere EU-lidstaten, maar volgens CDA’er Schreijer-Pierik moet er overal in Europa meer vaart worden gemaakt. “In andere EU-landen, maar óók binnen ons land. Het biedt daarnaast ook economische kansen: Nederlandse afvaltechnologie en recyclingkennis zijn overal steeds meer gegeerd, in de EU én daarbuiten.”

Het Europees Parlement bespreekt daarnaast op dit moment een totaalverbod op ‘wegwerpplastic’, kunststofproducten die slechts eenmalig gebruikt worden en tot wel 80 % van de vervuiling op zee uitmaken. Ook wil het meer verantwoordelijkheid leggen bij bedrijven die goederen verpakken voor de kosten van verpakkingsafvalinzameling en -hergebruik. In een poging de plasticvervuiling aan te pakken, heeft de Commissie in januari een strategie aangenomen om ervoor te zorgen dat alle plastic verpakkingen tegen 2030 kunnen worden hergebruikt of gerecycled. “Mede daarom moet het gebruik van wegwerpplastic, inclusief niet volledig afbreekbare zogenaamde ‘alternatieven’, worden uitgebannen”, benadrukt Schreijer-Pierik. “Verdere toename van de plasticsoep op zee en van de afvalbergen op land is onaanvaardbaar.

Agenda

Laatste Video's